Erik Lidén til fintech-selskapet NorQuant AS

Report this content

Erik Lidén er ansatt som Managing Director Sverige i det norske fintech-selskapet NorQuant, med oppgaven å bygge opp selskapets virksomhet i det svenske markedet. Erik tiltrer stillingen i desember.

NorQuant ble startet med visjonen om å hjelpe morgendagens investorer med å gjøre bedre investeringer gjennom utvikling av et eget analyseprodukt. Datterselskapet NorQuant Kapitalforvaltning tilbyr i dag egne fond, og har kompetanse innen kvantitativ forvaltning og maskinlæring fra Oljefondet.

Erik Lidén, i dag chief investment officer i Volvo Car Pension Management med ansvar for forvaltningen av Volvo Cars pensjonskapital, vil være ansvarlig for å etablere NorQuant i det svenske markedet. Han har bakgrunn som forsker innen finansiell økonomi, gründer av Insiderfonder og har hatt en rekke andre tillitsverv.

- Vi tar nå skrittet mot en etablering i det svenske markedet. Med lang erfaring innen kapitalforvaltning og fondsvirksomhet vil Erik, som er ansvarlig for etableringen, være et viktig bidrag til NorQuant-teamet. Bakgrunnen hans som forsker gjør ham også til en utmerket ambassadør for våre strategier overfor markedet, sier Thomas Nygard, gründer og daglig leder i NorQuant.

- NorQuant er et innovativt og forskningsdrevet fintech-selskap med spisskompetanse innen maskinlæring og med bakgrunn fra Oljefondet. Jeg blir stimulert av entreprenørskap, møte med kunder og har den siste tiden også jobbet mye med bærekraftsspørsmål. Hos NorQuant vil jeg få utløp for alt dette og med tanke på bakgrunnen min fra forskningsverdenen, føles det litt som å komme hjem, sier Erik Lidén.

NorQuant AS har en konsernstruktur med datterselskapene NorQuant Kapitalforvaltning og NorQuant Technology. I 2019 ble selskapet tildelt støtte fra Norges Forskningsråd på 14 millioner kroner til et forskningsprosjekt innen bærekraft og maskinlæring og har i dag drøyt 500 aksjonærer.

NorQuant Kapitalforvaltning har en målsetting om å bli den ledende aktøren innen kvantitativ forvaltning i Norden. Analyseteamet består av PhDs og eksperter innen kvantitativ finans, maskinlæring (A.I.) og matematikk, kombinert med praktisk erfaring fra institusjonell kapitalforvaltning og trading. Selskapet bruker denne kunnskapen og erfaringen til å utvikle mer avanserte strategier enn det som inntil nå har vært åpent tilgjengelig for investorer og tradere i Norden.

Selskapet forvalter i dag fondene NorQuant Multi-Asset og NorQuant ESG. Fondene er tilgjengelige via DNB, Nordnet, Pareto, Skagen, Allfunds og MFEX, samt via en rekke distributører på det svenske markedet.

NorQuant Technology utvikler fondsanalyseverktøy for å gi bedre forutsetninger for å velge de riktige fondene. Selskapet er Norges ledende private aktør innen faktoranalyse.

For mer informasjon kontakt
Thomas Nygaard, daglig leder +47 991 22 033, eller
Erik Lidén +46 708 248 458

Besøk gjerne www.norquant.no

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker

Sitater

Vi tar nå skrittet mot en etablering i det svenske markedet. Med lang erfaring innen regelbasert forvaltning og drift av fondsvirksomhet vil Erik, som er ansvarlig for etableringen, være et viktig bidrag til NorQuant-teamet. Bakgrunnen hans som forsker gjør ham også til en utmerket ambassadør for våre strategier overfor markedet.
Thomas Nygaard, daglig leder
NorQuant er et innovativt og forskningsdrevet fintech-selskap med spisskompetanse innen maskinlæring og med bakgrunn fra Oljefondet. Jeg blir stimulert av entreprenørskap, møte med investorer og har den siste tiden også jobbet mye med bærekraftsspørsmål. Hos NorQuant vil jeg få utløp for alt dette og med tanke på bakgrunnen min fra forskningsverdenen, føles det litt som å komme hjem.
Erik Lidén