Del

Kontakter

 • Thomas Nygaard

  Daglig ledeer


  NorQuant AS Henrik Ibsens gate 90 0255 OSLO
  +4799122033
  http://www.norquant.no
 • Sitater

  Da vi lanserte fondet var det med en uttalt målsetting å skape aksjelignende avkastning til en betydelig lavere risiko. Tre år senere kan vi konstatere at vi har lykkes med dette og det er vi godt fornøyd med.
  Stefan Fjørtoft Jensen, COO i NorQuant Kapitalforvaltning
  Fordelen med regelbasert forvaltning er at vi raskt kan handle på ulike trender, og at vi nå selger ut råvareeksponeringen er fordi det historisk ofte vist seg dårlig på lang sikt å henge på en kortsiktig negativ trend
  Thomas Nygaard, porteføljeforvalter og daglig leder NorQuant Kapitalforvaltning
  Vår algoritme er fleksibel og lydhør overfor endringene som skjer i markedet. Vår oppdaterte portefølje betyr likevel en mer defensiv sammensetning av eiendelene.
  Thomas Nygaard, Porteføljeforvalter og daglig leder NorQuant Kapitalforvaltning
  Andelen aksjer synker men endrer også karakter til en mer defensiv portefølje. I tillegg har råvarer gjort comeback siden mars da aktivaklassen forlot porteføljen.
  Thomas Nygaard, Porteføljeforvalter og daglig leder NorQuant Kapitalforvaltning.
  Fondet leverte positiv avkastning til tross for store nedganger for aksjer som utgjorde tre fjerdedeler av porteføljen. Oppgangen er en effekt av den betydelige eksponeringen fondet i dag har mot amerikanske dollar.
  Thomas Nygaard, Porteføljeforvalter og daglig leder NorQuant Kapitalforvaltning.
  Økningen i amerikanske aksjer er gjort på bakgrunn av den siste positive trenden i disse indeksene. Med økningen når vi ikke bare den absolutt høyeste andelen aksjer i porteføljen siden fondets oppstart, det betyr også en betydelig overvekt mot aksjer
  Thomas Nygaard, Porteføljeforvalter og daglig leder NorQuant Kapitalforvaltning
  Siden NorQuant Multi-Asset forvaltes etter en momentum-følgende modell, betyr dette noen ganger betydelige omfordelinger innenfor individuelle aktivaklasser, noe vi definitivt legger merke til akkurat nå
  Thomas Nygaard, porteføljeforvalter og daglig leder NorQuant Kapitalforvaltning
  NorQuant Multi-Asset forvaltes etter en momentum-følgende modell som tar hensyn til ulike tidsperioder og når vi nå øker i kortere europeiske statsobligasjoner er det et positivt kortsiktig momentum som modellen virker på
  Thomas Nygaard, Porteføljeforvalter og daglig leder NorQuant Kapitalforvaltning
  Det er klart at markedene verdsetter mer risikofylte eiendeler på kort sikt og fondet følger denne trenden. Økningen i aksjer skjer først og fremst i teknologiaksjer og selv om rentekomponenten går ned, øker vi vektingen av selskapsobligasjoner ganske mye.
  Thomas Nygaard, Porteføljeforvalter og daglig leder NorQuant Kapitalforvaltning
  I 2021 var andelen råvarer på sitt høyeste og utgjorde da 40 prosent av porteføljen. Råvareeksponeringen tjente våre aksjonærer godt i fjor, men etter den siste negative kursutviklingen er det på tide å selge beholdningen.
  Thomas Nygaard, Porteføljeforvalter og daglig leder NorQuant Kapitalforvaltning
  Vi er fornøyd med utviklingen gjennom måneden, selv om den er litt lavere enn fondets sammenligningsindeks. Vår modell tilpasser seg dynamisk til trendene i markedet og har så langt levert positiv avkastning på 14 av 25 måneder i et svært utfordrende klima, noe som er bedre enn en 50/50 eksponering som har lyktes med positiv avkastning på 10 måneder i samme periode.
  Thomas Nygaard, Porteføljeforvalter og daglig leder NorQuant Kapitalforvaltning
  Etter å ha utviklet Prisma i mer enn to år, tar vi nå steget mot en lansering av den første versjonen. Eriks bakgrunn som fondsforvalter og lang erfaring med å analysere andre fordsforvaltar gir ham en meget god forståelse for brukerbehov. Kombinert med et bredt nettverk blant potensielle kunder er Erik en utmerket person til å lede arbeidet videre.
  Finn Backer, styreleder i NorQuant Technology
  Gjennom Prisma gir vi brukerne mulighet til fremtidsrettede analyser, noe som tidligere ikke var mulig og som jeg selv manglet da jeg jobbet med fondsanalyse. Jeg ser frem til å lansere verktøyet og til å fortsette med utviklingen sammen med et fantastisk team, kunder og samarbeidspartnere.
  Erik Lidén, vd i NorQuant Technology
  2022 var et virkelig utfordrende år og jeg kan konstatere at modellen vår klarte å begrense nedgangen. Da vi startet Multi-Asset var det med en ambisjon om å levere høy risikojustert avkastning og jeg ser frem til hva modellen kan prestere på markedet i 2023
  Thomas Nygaard, Porteføljeforvalter og daglig leder NorQuant Kapitalforvaltning.
  Asiatiske og amerikanske småbedrifter har blitt hardt straffet den siste tiden, men opplever en betydelig bedring på kort sikt. Vår modell utnytter denne positive trenden og øker dermed eksponeringen mot disse delene av aksjemarkedet.
  Thomas Nygaard, Porteføljeforvalter og daglig leder NorQuant Kapitalforvaltning
  Europeiske aksjer har kommet seg etter bunnfallet i slutten av september og vår modell tar den positive trenden på kort sikt og øker dermed eksponeringen mot dette markedet. Samtidig indikerer modellen at utvekslingen mellom avkastning og risiko i asiatiske aksjer fortsatt er god og derfor fortsatt med en betydelig eksponering der.
  Thomas Nygaard, Porteføljeforvalter og daglig leder NorQuant Kapitalforvaltning.
  Det er naturlig at eksponeringen mot børsnoterte eiendommer er betydelig redusert etter de siste nedgangene. Renteinvesteringer er nå den største enkeltaktivaklassen i porteføljen, hovedsakelig bedriftslån med kort løpetid og statsobligasjoner med løpetid 3-7 år.
  Thomas Nygaard, Porteføljeforvalter og daglig leder NorQuant Kapitalforvaltning.
  Utfordringene i markedene nå er mange og spesielt aksjemarkedet er volatilt. Styrken til fondets forvaltningsmodell er at det investeres i de aktivaklassene som har den beste trenden for øyeblikket.
  Thomas Nygaard, Porteføljeforvalter og daglig leder NorQuant Kapitalforvaltning
  Utviklingen for Multi Asset var noe lavere i juli enn sammenligningsindeksen, men dette skyldes også at modellen etter hvert har valgt å redusere eksponeringen mot aksjer. Det var tydelig i juli at aksjemarkedene var på vei opp igjen etter en periode med bratte fall. Modellen følger de store trendene og skal du tro dem er det fortsatt en stor nedside i aksjer.
  Thomas Nygaard, Porteføljeforvalter og daglig leder NorQuant Kapitalforvaltning
  Modellen ser til den fortsatt positive trenden i rentemarkedet, hvor rentene faller og driver opp obligasjonskursene
  Thomas Nygaard
  Målet da vi startet fondet var å gi sparerne et kombinasjonsfond som investerer i de aktivaklassene der trenden er positiv fremfor å begrense seg til en statisk blanding av kun aksjer og renter. Fondets gode resultater er et styrkebudskap gitt de turbulente markedene og det er inspirerende at det også rangerer høyt på fondslistene både i Norge og Sverige.
  Thomas Nygaard, Porteføljeforvalter og daglig leder NorQuant Kapitalforvaltning
  Utviklingen i obligasjonskursene er positiv på kort sikt og fondets renteøkning skal sees på denne bakgrunn
  Thomas Nygaard, Porteføljeforvalter og daglig leder NorQuant Kapitalforvaltning
  At vi nå reduserer eksponeringen mot eiendommer skyldes den fallende prisutviklingen. I januar var eksponeringen mot eiendommer på 33 prosent og siden den gang har vi gradvis redusert andelen eiendommer i porteføljen, som nå er redusert til 20 prosent.
  Thomas Nygaard, Porteføljeforvalter og daglig leder NorQuant Kapitalforvaltning
  Vi er svært fornøyd med utviklingen så langt i år, spesielt i et så utfordrende markedsklima. Eksponeringen mot aksjer har gått gradvis ned siden oktober i fjor, men nå øker vi den litt igjen. Vi har hatt en relativt høy andel råvarer i porteføljen og selv om den nå reduseres noe er andelen fortsatt høy.
  Thomas Nygaard, Porteføljeforvalter og daglig leder NorQuant Kapitalforvaltning
  Våre algoritmer har nå en høy eksponering mot realaktiva. Porteføljen vår justeres dynamisk etter markedsforholdene, og vår nåværende allokering kan f.eks. tenkes å gjøre det sterkt i en periode med stagflasjon, dvs. en kombinasjon av høy inflasjon og lav vekst
  Thomas Nygaard, porteføljeforvalter og daglig leder NorQuant Kapitalforvaltning.
  ESG-fondet har i dag høy eksponering mot skandinaviske selskaper fordi de havner høyt både på listen over bærekraftige selskaper og rangerer høyt i våre faktorbaserte modeller
  Thomas Nygaard
  Vi er svært fornøyd med hvordan fondet har fungert og med avkastningen både i absolutte tall, risikojustert, og i forhold til fondets referanseindeks og konkurrenter
  Thomas Nygaard, ansvarlig forvalter og daglig leder i NorQuant Kapitalforvaltning.
  Vi hadde en betydelig høyere eksponering mot råvarer i løpet av året enn de 5-10 prosentene som vi forventer å ha over tid, men det viser tydelig at strategien lykkes med å fange opp og utnytte spesielle markedsforhold og trender
  Thomas Nygaard
  Vi tar nå skrittet mot en etablering i det svenske markedet. Med lang erfaring innen regelbasert forvaltning og drift av fondsvirksomhet vil Erik, som er ansvarlig for etableringen, være et viktig bidrag til NorQuant-teamet. Bakgrunnen hans som forsker gjør ham også til en utmerket ambassadør for våre strategier overfor markedet.
  Thomas Nygaard, daglig leder
  NorQuant er et innovativt og forskningsdrevet fintech-selskap med spisskompetanse innen maskinlæring og med bakgrunn fra Oljefondet. Jeg blir stimulert av entreprenørskap, møte med investorer og har den siste tiden også jobbet mye med bærekraftsspørsmål. Hos NorQuant vil jeg få utløp for alt dette og med tanke på bakgrunnen min fra forskningsverdenen, føles det litt som å komme hjem.
  Erik Lidén
  Velg en tidsperiode -
  det finnes ingen resultater som samsvarer med ditt søk
  det finnes ikke flere reultater som samsvarer med ditt søk
  Tilbake til toppen

  Abonner