Aksjeprogram - meldepliktig handel

Report this content

Utbetaling knyttet til konsernets opsjonsprogram for ledende ansatte og nøkkelpersoner.

Norway Royal Salmon ASA (NRS) har i dag solgt 10.753 egne aksjer til kurs NOK 203,48 per aksje i forbindelse med aksjeopsjonsprogram for ledende ansatte og nøkkelpersoner.

Deltagerne i aksjeopsjonsprogrammet har plikt til å kjøpe aksjer i NRS for beregnet bonusbeløp til volumveid snittkurs for NRS-aksjen for perioden 06. mars til 19. mars 2019. Snittkursen er NOK 203,48 per aksje.

Aksjer i selskapet er overført til følgende primærinsidere 20. mars 2019:

-          Charles Høstlund har gjennom nærstående selskap mottatt 1.966 aksjer

-          Ola Loe har gjennom nærstående selskap mottatt 1.753 aksjer

-          Klaus Hatlebrekke har gjennom nærstående selskap mottatt 1.474 aksjer

-          Arve Olav Lervåg har mottatt 1.373 aksjer

-          Hanne-Guri Haug har mottatt 462 aksjer

-          Per Magne Bølgen har mottatt 576 aksjer

-          Ingrid Rønning har mottatt 189 aksjer

-          Jan Pål Johannesen har mottatt 217 aksjer

Primærinnsiderne listet nedenfor har 20. mars 2019 solgt følgende antall aksjer tilbake til NRS for å dekke skattepliktig beløp for mottagelse av ovenstående aksjer:

-          Arve Olav Lervåg har solgt 686 aksjer

-          Jan Pål Johannesen har solgt 108 aksjer

Norway Royal Salmon ASA (NRS) sitt samlede tilbakekjøp av egne aksjer er 1.507 til kurs NOK 203,48 per aksje for å dekke skattepliktig beløp hos opsjonsinnehaverne.

Etter disse transaksjonene har primærinsiderne følgende aksjebeholdninger:

-          Charles Høstlund har gjennom nærstående selskap totalt 171.298 aksjer

-          Ola Loe har gjennom nærstående selskap totalt 227.650 aksjer

-          Klaus Hatlebrekke har gjennom nærstående selskap totalt 141.419 aksjer

-          Arve Olav Lervåg har totalt 687 aksjer

-          Hanne-Guri Haug har totalt 1.067 aksjer

-          Per Magne Bølgen har totalt 1.197 aksjer

-          Ingrid Rønning har totalt 4.574 aksjer

-          Jan Pål Johannesen har totalt 109 aksjer

Etter disse transaksjonene eier NRS 528.961 egne aksjer og har kontraktmessig rett til 985.756 egne aksjer, tilsvarende totalt 3,48 % av aksjekapitalen i selskapet.

Kontakt oss for ytterligere informasjon:

Konsernsjef Charles Høstlund, 9941 8449

Finansdirektør Ola Loe, 9117 9411

Abonner