Norway Royal Salmon (NRS) – Meldepliktig handel og flaggemelding

Report this content

Havbruksinvest AS ("Havbruksinvest") har i dag sendt melding til Foretaksregisteret om gjennomføring av kapitalnedsettelse i Havbruksinvest gjennom utdeling av 3 198 511 aksjer i Norway Royal Salmon ASA ("NRS" eller "Selskapet") eid av Havbruksinvest. Etter gjennomføring av utdelingen eier Havbruksinvest 990 693 aksjer i NRS, tilsvarende 2,27% av antall aksjer og stemmer i NRS. Etter gjennomføringen av utdelingen vil Havbruksinvest være 100% kontrollert av Karl Olaf Jørgensen som sammen med nærstående kontrollerer Hellesund Fiskeoppdrett AS. Hellesund Fiskeoppdrett AS eier igjen 3,86% av aksjene i NRS. Konsolidert vil Karl Olaf Jørgensen indirekte gjennom nærstående kontrollere 2 674 099 aksjer i NRS, tilsvarende 6,14% av aksjene og stemmene i NRS.

Aksjene i NRS er utdelt til aksjonærer i Havbruksinvest, og følgende aksjonærer har som følge av utdelingen utløst flaggeplikt:

  • Måsøval Eiendom AS, 661 089 aksjer, tilsvarende 1,52% av antall aksjer og stemmer i NRS. Etter gjennomføring av utdelingen eier Måsøval Eiendom AS 6 234 200 aksjer, tilsvarende 14,31% av antall aksjer og stemmer i NRS. Som tidligere meldt er det inngått avtale om at aksjene som tildeles Måsøval Eiendom AS gjennom kapitalnedsettelsen skal overdras til Midt-Norsk Havbruk AS. Separat melding vil bli sendt når denne transaksjonen gjennomføres.
     
  • Egil Kristoffersen og Sønner AS, 688 136 aksjer, tilsvarende 1,58% av antall aksjer og stemmer i NRS. Etter gjennomføring av utdelingen eier Egil Kristoffersen og Sønner AS 4 529 906 aksjer, tilsvarende 10,40% av antall aksjer og stemmer i NRS.

Egil Kristoffersen og Sønner AS er nærstående part til Eva Marie Kristoffersen, styremedlem og primærinnsider i NRS. Se vedlagt nærmere informasjon om aksjetildelingen i vedlagte melding.

I tillegg har Gåsø Næringsutvikling AS fått tildelt 1 234 116 aksjer, tilsvarende 2,83% av antall aksjer og stemmer i NRS. Gåsø Næringsutvikling er nærstående part til Helge Gåsø, styreleder og primærinnsider i NRS. Se vedlagt nærmere informasjon om aksjetildelingen i vedlagte melding. Etter gjennomføring av utdelingen eier Gåsø Næringsutvikling AS 1 385 699 aksjer, tilsvarende 3,18% av antall aksjer og stemmer i NRS.

***

Denne meldingen er informasjonspliktig i medhold av verdipapirhandelloven § 4-2 og MAR artikkel 19.