Norway Royal Salmon (NRS) – flaggemelding

Report this content

Meldepliktig handel:

Trondheim, 20. januar 2020. Det vises til melding fra Norway Royal Salmon ASA («NRS» eller «Selskapet») den 9. desember 2019, vedrørende planlagt overføring av Gåsø Næringsutvikling AS («Gåsø Næringsutvikling») sin aksjepost i NRS til NTS ASA gjennom fusjon («NTS Transaksjonen»). Gåsø Næringsutvikling har i dag foretatt en re-organisering av virksomheten for å forberede for gjennomføring av NTS Transaksjonen og har i den forbindelse overført sin aksjepost i NRS på 6 993 188  aksjer, tilsvarende 16,05% av aksjene i NRS («Aksjeposten»), til Frøy Gruppen AS gjennom tingsinnskudd. Transaksjonen ble gjort til en kurs som tilsvarer NOK 250,20 per aksje, hvilket samsvarer med sluttkurs på NRS aksjen den 17. januar 2020.

I henhold til avtalen med NTS skal Gåsø Næringsutvikling beholde retten til eventuelt utbytte fra NRS for 2019 som utbetales i 2020, innenfor rammer som er akseptable for styret i NTS.

Gåsø Næringsutvikling er et selskap som er kontrollert av Helge Gåsø, styreleder i NRS. Frøy Gruppen AS er 100% eid av Gåsø Næringsutvikling. Etter transaksjonen kontrollerer fortsatt Gåsø Næringsutvikling, indirekte gjennom Frøy Gruppen AS, 6 993 188  aksjer i NRS, tilsvarende 16,05% av aksjene og stemmene i NRS.

Denne meldingen er informasjonspliktig i medhold av verdipapirhandelloven §§ 4-2 og 4-3

Abonner