Norway Royal Salmon (NRS): Salg av aksjer i Sør Farming AS

Report this content

Med henvisning til børsmelding den 26. september 2019 har NRS gleden av å meddele at salget av samtlige aksjer i Sør Farming AS til Tombre Fiskeanlegg AS, Lingalaks AS, Eidesvik Laks AS er gjennomført i dag.

Etter en fisjon av NRS Farming AS som ble gjennomført 23. november 2019, eier Sør Farming AS oppdrettsvirksomheten "Region Sør" med en MTB på 4 680 tonn, som tidligere var del av NRS Farming AS.

I forbindelse med transaksjonen har partene også inngått et langsiktig samarbeid om kjøp og salg av fisk.

DNB Markets er finansiell rådgiver for NRS i forbindelse med Transaksjonen og Advokatfirmaet Wiersholm er juridisk rådgiver for NRS i forbindelse med Transaksjonen.

 

Kontakt oss for ytterligere informasjon:

  · Konsernsjef Charles Høstlund, 994 18 449

  · Finansdirektør Ola Loe, 911 79 411

 

Om Norway Royal Salmon ASA:

Norway Royal Salmon ASA (NRS) konsern eier 34 746 tonn MTB for lakseoppdrett lokalisert i Vest-Finnmark og Troms. I tillegg har konsernet minoritetsandeler i 3 tilknyttede norske oppdrettsselskaper som til sammen har 10 oppdrettskonsesjoner og Arctic Fish på Island som har lisenser for 11 000 tonn. NRS er et attraktivt posisjonert oppdrettsselskap som tilbyr laks til markedet gjennom eget salgsapparat. Vennligst se www.norwayroyalsalmon.com for mer informasjon.

Denne meldingen er offentligjort i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12

Abonner