Norway Royal Salmon: Utbytteinformasjon

Report this content

Det vises til børsmelding 8. mai 2018 med innkalling til ordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA ("Selskapet") 31. mai 2018 (vedtaksdato).

I tråd med innkallingen, foreslår styret i Selskapet at det utbetales et utbytte for 2017 med NOK 5,20 per aksje, ved en kontantutdeling på NOK 3,90 per aksje samt utdeling av aksjer i Selskapet fra Selskapets beholdning av egne aksjer. Basert på aksjenes volumvektede gjennomsnittskurs på Oslo Børs i de fem handelsdagene fra 18. til 25. mai 2018, foreslår styret at antall aksjer til utdeling fastsettes til 307 329. For hver aksje den enkelte aksjonær i Selskapet eier per 31. mai 2018 (siste dag inklusive) slik dette fremkommer av aksjeeierregisteret i VPS 4. juni 2018 (eierregisterdato), vil vedkommende motta 0,0070 aksjer i Selskapet, slik at for hver 142,1580 aksjer eid i Selskapet vil aksjonæren motta én aksje i Selskapet. Antallet aksjer den enkelte VPS-registrerte aksjonær vil motta, vil bli rundet opp til nærmeste hele antall aksjer.

Forutsatt at generalforsamlingen fatter beslutning i tråd med styrets forslag, vil aksjene handles eksklusiv rett til utbytte fra og med 1. juni 2018 (ex-dato). Utbyttet vil bli utbetalt og aksjene overført på eller omkring 11. juni 2018 (betalingsdato).

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: 

Ola Loe, CFO: + 47 911 79 411

Om Norway Royal Salmon:

Norway Royal Salmon ASA (NRS) konsern eier 43 konsesjoner (38 626 tonn MTB) for lakseoppdrett fordelt på 37 konsesjoner (33 946 tonn MTB) i Region Nord lokalisert i Vest-Finnmark og Troms og 6 konsesjoner (4 680 tonn MTB) i Region Sør i området omkring Haugesund. I tillegg har konsernet minoritetsandeler i 3 tilknyttede norske oppdrettsselskaper som til sammen har 10 oppdrettskonsesjoner, samt Arctic Fish på Island. NRS er et attraktivt posisjonert oppdrettsselskap som tilbyr laks til markedet gjennom eget salgsapparat. Vennligst se www.norwayroyalsalmon.com for mer informasjon.

Abonner