Norway Royal Salmon ASA (NRS): Krav om innkalling til ekstraordinær generalforsamling i NRS ASA

Report this content

Norway Royal Salmon ASA har i dag mottatt krav om innkalling til ekstraordinær generalforsamling.

Med henvisning til allmennaksjeloven § 5-7, krever hovedeier i Norway Royal Salmon ASA, NTS ASA  som eier 68,1 % av aksjene i Selskapet, at styret i Norway Royal Salmon ASA så snart som mulig kaller inn til ekstraordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA hvor valg av nytt styre skal være på dagsorden.

For ytterligere informasjon, ta kontakt med:

CFO Ola Loe, +47 911 79 411

.

Om Norway Royal Salmon:

Norway Royal Salmon ASA (NRS) konsern eier 36 085 tonn MTB for lakseoppdrett lokalisert i Troms og Finnmark og 17 800 tonn MTB for lakseoppdrett og 5 300 tonn for ørretoppdrett på Island gjennom selskapet Arctic Fish. I tillegg har konsernet minoritetsandeler i 2 tilknyttede norske oppdrettsselskaper som til sammen har 9 oppdrettskonsesjoner. NRS er et attraktivt posisjonert oppdrettsselskap som tilbyr laks til markedet gjennom eget salgsapparat. Vennligst se www.norwayroyalsalmon.com for mer informasjon.

Denne meldingen er offentligjort i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.

Abonner