Norway Royal Salmon ASA (NRS): Meldepliktig handel for nærstående av primærinnsider

Report this content

Det vises til melding publisert av NTS ASA i dag vedrørende gjennomføring av transaksjon knyttet til kjøp av aksjer i Norway Royal Salmon ASA ("NRS"). Midt Norsk Havbruk AS ("MNH" eller "Selskapet") har i dag ervervet 6.299.635 aksjer i NRS, tilsvarende 14,45% av totalt antall aksjer og stemmer i NRS. Aksjene er fordelt på 6.234.200 aksjer som er ervervet til NOK 209 per aksje, og 65.435 aksjer som er mottatt som utbytteaksjer. MNH er 100 % eid av NTS ASA ("NTS").

NTS er definert som nærstående foretak til styreleder og primærinnsider i NRS, Helge Gåsø. 

Utsteder er forpliktet til å offentliggjøre mottatte meldinger om meldepliktige handler i henhold til MAR 596/2014 artikkel 19 nr. 3 og verdipapirhandelloven §5-12.

Abonner