Norway Royal Salmon ASA (NRS): Meldepliktig handel for nærstående av primærinnsider

Report this content

Gåsø Næringsutvikling AS ("Gåsø Næringsutvikling") har i dag inngått avtale med NTS ASA om salg av samtlige 1.624.607 aksjer i Norway Royal Salmon ASA ("NRS") eid av Gåsø Næringsutvikling, tilsvarende 3,72% av totalt antall aksjer og stemmer i NRS.

Etter gjennomføring av transaksjonen vil ikke Gåsø Næringsutvikling lenger eie aksjer i NRS. Overdragelsen vil skje til tilbudsprisen og oppgjør vil skje i forkant av utløpet av tilbudsperioden i det pliktige tilbudet.

Gåsø Næringsutvikling er definert som nærstående foretak til styreleder og primærinnsider i NRS, Helge Gåsø.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter MAR artikkel 19. nr. 3 og verdipapirhandelloven §5-12.