Norwegian Property ASA – Registrert kapitalforhøyelse

Det vises til børsmelding fra Norwegian Property ASA (“Norwegian Property”) den 6. november 2012 vedrørende den gjennomførte rettede emisjonen av 49.850.000 nye aksjer i selskapet. Kapitalforhøyelsen knyttet til den rettede emisjonen i Norwegian Property, som ble vedtatt av selskapets styre den 6. november 2012, er nå registrert i Foretaksregisteret.

Den nye aksjekapitalen i Norwegian Property er NOK 274.223.416, fordelt på 548.446.832 aksjer, hver pålydende NOK 0,50.

Det forventes at de nye aksjene vil bli utstedt i dag og notert på Oslo Børs under tickeren “NPRO”. Som følge av dette forventes det at de nye aksjene vil kunne handles fra og med i dag.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Norwegian Property ASA

Olav Line, CEO

Tel: +47 48 25 41 49

Email: ol@npro.no

Svein Hov Skjelle, CFO

Tel: +47 930 555 66

Email: shs@npro.no

Elise Heidenreich-Andersen, Direktør Investor Relations

Tel: +47 95 14 11 47

Email: eha@npro.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner