NPRO - SALG AV STRANDSVINGEN 10, STAVANGER

Norwegian Property ASA har inngått avtale om salg av Strandsvingen 10 i Stavanger til Sakon AS. Brutto eiendomsverdi er avtalt til NOK 30,9 millioner, som er marginalt over gjeldende verdivurdering. Transaksjonen gjennomføres primo mars 2016 i form av salg av eiendomsselskap med markedsmessig justering for eierform.

Strandsvingen 10 er en relativt liten eiendom på Gausel utenfor Forus som er spesialtilpasset for og utleid til NOKAS. Salget er i tråd med Norwegian Propertys strategi for aktiv forvaltning av porteføljen.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Svein Hov Skjelle, administrerende direktør, Norwegian Property, telefon +47 930 55 566

www.norwegianproperty.no (http://www.norwegianproperty.no/)

Norwegian Property er et rendyrket og fullintegrert kontoreiendomsselskap med 38 eiendommer lokalisert i Oslo-området og Stavanger. Porteføljen, som har en samlet eiendomsverdi på 16,3 milliarder kroner, kjennetegnes ved sentral beliggenhet og attraktive lokaler med høykvalitetsleietakere. Konsernets eiendommer består hovedsakelig av kontorlokaler, lager og parkering i tilknytning til kontorarealene, samt butikk- og serveringsarealer. Selskapet har identifisert fire verdidrivere for langsiktig verdiskapning; Marked & utleie, Eiendomsdrift & forvaltning, Eiendomsutvikling og Transaksjoner & finans.

Norwegian Property er notert på Oslo Børs med tickeren NPRO.

www.npro.no

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner