NPRO – Vellykket plassering av NOK grønt obligasjonslån

Report this content

Det henvises til børsmelding 3 mai. 2021. Norwegian Property har i dag utstedt NOK 650m i et nytt grønt sikret obligasjonslån med en løpetid på 5 år og en kupong på 2,235%. Prisingen tilsvarer 6 mnd NIBOR + 0,85%. Transaksjonen var betydelig overtegnet.

SEB var tilrettelegger og rådgiver for etableringen av det grønne rammeverket.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Haavard Rønning, CFO, Mobil +47 400 20 019.

Norwegian Property er et rendyrket og fullintegrert eiendomsselskap med næringseiendommer lokalisert hovedsakelig i Oslo-området. Porteføljen kjennetegnes ved sentral beliggenhet og attraktive lokaler med høykvalitetsleietakere. Konsernets eiendommer består hovedsakelig av kontorlokaler, lager og parkering i tilknytning til kontorarealene, samt butikk- og serveringsarealer. Selskapet har identifisert fire verdidrivere for langsiktig verdiskapning; Marked & utleie, Eiendomsdrift & forvaltning, Eiendomsutvikling og Transaksjoner & finans.

Norwegian Property er notert på Oslo Børs med tickeren NPRO.

www.npro.no

Abonner