NPRO: Godkjenning av grunnprospekt, børsnotering av obligasjonslån og endring av ISIN

Report this content

Finanstilsynet godkjente 26.01.2022 Norwegian Property ASAs grunnprospekt, og det er tilgjengelig på Norwegian Property ASA sine nettsider: https://www.norwegianproperty.no/wp-content/uploads/2022/01/Base-Prospectus-med-mal-Norwegian-Property-ASA-datert-26.01.2022.pdf

Grunnprospektet ble utarbeidet i forbindelse med børsnotering på Oslo Børs den 2. februar 2022 av følgende obligasjonsutstedelser: ·

Tre lån med midlertidige ISIN slås sammen med tre lån med opprinnelig ISIN:

  • Lån med midlertidig ISIN NO 0011084642 slås sammen med lån med opprinnelig ISIN NO 0010894785
  • Lån med midlertidig ISIN NO0011084667 slås sammen med lån med opprinnelig ISIN NO 0010856818
  • Lån med midlertidig ISIN NO 0011087579 slås sammen med lån med opprinnelig ISIN NO NO 0010799547

Notiser fra Nordic Trustee med ytterligere detaljer følger vedlagt.

For ytterligere informasjon:
Haavard Rønning (CFO) Mobile +47 400 20 019.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Norwegian Property er et rendyrket og fullintegrert eiendomsselskap med næringseiendommer lokalisert hovedsakelig i Oslo-området. Porteføljen kjennetegnes ved sentral beliggenhet og attraktive lokaler med høykvalitetsleietakere. Konsernets eiendommer består hovedsakelig av kontorlokaler, lager og parkering i tilknytning til kontorarealene, samt butikk- og serveringsarealer. Selskapet har identifisert fire verdidrivere for langsiktig verdiskapning; Marked & utleie, Eiendomsdrift & forvaltning, Eiendomsutvikling og Transaksjoner & finans.

www.npro.no