NPRO: Godkjenning av tillegg til grunnprospekt og børsnotering av grønt obligasjonslån

Report this content

Finanstilsynet godkjente 15.06.2021 Norwegian Property ASAs tilleggsdokument til grunnprospektet, og det er tilgjengelig på Norwegian Property ASA sine nettsider: Supplement to the Base Prospectus

Tillegget ble utarbeidet i forbindelse med børsnotering på Oslo Børs av sikret grønt obligasjonslån 2021/2026 med ISIN NO 0010997919 og emittert beløp NOK 650 mill, utstedt av Norwegian Property ASA den 12.05.2021.

Endelige vilkår for obligasjonslånet, samt rammeverket for grønne obligasjoner med Ciceros second opinion er også tilgjengelig på Norwegian Property ASA sine nettsider: 

For ytterligere informasjon: Haavard Rønning (CFO) Mobile +47 400 20 019.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Norwegian Property er et rendyrket og fullintegrert eiendomsselskap med næringseiendommer lokalisert hovedsakelig i Oslo-området. Porteføljen kjennetegnes ved sentral beliggenhet og attraktive lokaler med høykvalitetsleietakere. Konsernets eiendommer består hovedsakelig av kontorlokaler, lager og parkering i tilknytning til kontorarealene, samt butikk- og serveringsarealer. Selskapet har identifisert fire verdidrivere for langsiktig verdiskapning; Marked & utleie, Eiendomsdrift & forvaltning, Eiendomsutvikling og Transaksjoner & finans.

Norwegian Property er notert på Oslo Børs med tickeren NPRO.

www.npro.no

Abonner