NPRO: Kjøp av tomt i Drammensveien 149 gjennomført

 

Med henvisning til børsmelding datert 10. oktober 2011 vedrørende avtale om kjøp av tomt i Drammensveien 149 på Skøyen, opplyses det med dette at samtlige forbehold er hevet og transaksjonen gjennomført som planlagt.

Etter gjennomførte miljøundersøkelser, er partene blitt enige om et ytterligere fradrag for en estimert miljøoppryddingskostnad på NOK 1,7 millioner. Samlet kjøpesum beløper seg dermed til NOK 99,8 millioner.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Svein Hov Skjelle, finans- og investeringsdirektør, tlf +47 930 55 566, shs@npro.no
Elise Heidenreich-Andersen, direktør investor relations, tel. +47 951 41 147, eha@npro.no

 

 

 

Norwegian Property er et rendyrket og fullintegrert kontoreiendomsselskap med 47 eiendommer lokalisert i Oslo-området og Stavanger. Porteføljen, som har en samlet eiendomsverdi på 15,6 milliarder kroner, kjennetegnes ved sentral beliggenhet og attraktive lokaler med lav ledighetog høykvalitetsleietakere. Konsernets eiendommer består hovedsakelig av kontorlokaler, lager og parkering i tilknytning til kontorarealene, samt butikk- og serveringsarealer. Selskapet har identifisert fire verdidrivere for langsiktig verdiskapning; Marked & utleie, Eiendomsdrift & forvaltning, Eiendomsutvikling og Transaksjoner & finans.

Norwegian Property er notert på Oslo Børs med tickeren NPRO.

www.npro.no

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner