NPRO: MELDEPLIKTIG HANDEL OG FLAGGING

Henrik A. Christensen, styreleder i Norwegian Property ASA, har i dag kjøpt 10.000 aksjer i Norwegian Property ASA til NOK 10,90 per aksje gjennom sitt heleide selskap August AS. Etter transaksjonen eier og kontrollerer Henrik A. Christensen 10.000 aksjer i Norwegian Property ASA.

Norwegian Property er et rendyrket og fullintegrert kontoreiendomsselskap med 39 eiendommer lokalisert i Oslo-området og Stavanger. Porteføljen, som har en samlet eiendomsverdi på 15,8 milliarder kroner, kjennetegnes ved sentral beliggenhet og attraktive lokaler med høykvalitetsleietakere. Konsernets eiendommer består hovedsakelig av kontorlokaler, lager og parkering i tilknytning til kontorarealene, samt butikk- og serveringsarealer. Selskapet har identifisert fire verdidrivere for langsiktig verdiskapning; Marked & utleie, Eiendomsdrift & forvaltning, Eiendomsutvikling og Transaksjoner & finans.

Norwegian Property er notert på Oslo Børs med tickeren NPRO.

www.npro.no

Abonner