NPRO: VELLYKKET PLASSERING AV SENIOR SIKREDE OBLIGASJONSLÅN

Norwegian Property ASA har i dag utstedt et nytt NOK 300 millioner, 7 års senior sikret obligasjonslån, til en fast rente på 2,93 % i det norske obligasjonsmarkedet.

Lånet skal benyttes til generell selskapsfinansiering og refinansiering av eksisterende gjeld.

Nordea og SEB har vært tilretteleggere for obligasjonslånet.

For ytterligere informasjon:
Ane Grimsmo, Finanssjef, telefon 938 73 885                    

Norwegian Property er et rendyrket og fullintegrert kontoreiendomsselskap med 32 eiendommer lokalisert i Oslo-området og Stavanger. Porteføljen, som har en samlet eiendomsverdi på 14,3 milliarder kroner, kjennetegnes ved sentral beliggenhet og attraktive lokaler med høykvalitetsleietakere. Konsernets eiendommer består hovedsakelig av kontorlokaler, lager og parkering i tilknytning til kontorarealene, samt butikk- og serveringsarealer. Selskapet har identifisert fire verdidrivere for langsiktig verdiskapning; Marked & utleie, Eiendomsdrift & forvaltning, Eiendomsutvikling og Transaksjoner & finans.

Norwegian Property er notert på Oslo Børs med tickeren NPRO.

www.npro.no

Abonner