NPRO: SUCCESSFUL PLACEMENT OF NEW SECURED BONDS

Norwegian Property ASA has today issued a new NOK 300 million, 7 year senior secured bond, priced with a coupon of 2.93% in the Norwegian bond market.

The proceeds will be used for general corporate purposes and refinancing of existing debt.

Nordea and SEB have acted as Joint Managers for the issuance.

For further information:
Ane Grimsmo, Finance Manager, tel +(47) 938 73 885                    

Norwegian Property er et rendyrket og fullintegrert kontoreiendomsselskap med 32 eiendommer lokalisert i Oslo-området og Stavanger. Porteføljen, som har en samlet eiendomsverdi på 14,3 milliarder kroner, kjennetegnes ved sentral beliggenhet og attraktive lokaler med høykvalitetsleietakere. Konsernets eiendommer består hovedsakelig av kontorlokaler, lager og parkering i tilknytning til kontorarealene, samt butikk- og serveringsarealer. Selskapet har identifisert fire verdidrivere for langsiktig verdiskapning; Marked & utleie, Eiendomsdrift & forvaltning, Eiendomsutvikling og Transaksjoner & finans.

Norwegian Property er notert på Oslo Børs med tickeren NPRO.

www.npro.no

Subscribe