NPRO 4Q 2016: OVERSKUDD ETTER SKATT MNOK 180,2, UTBYTTE NOK 0,12 PER AKSJE

Resultat etter skattekostnad for fjerde kvartal var NOK 180,2 millioner, tilsvarende et ordinært resultat per aksje (EPS) i fjerde kvartal på NOK 0,33. Bokført verdi av egenkapitalen var på NOK 11,83 per aksje per 31. desember 2016, opp fra NOK 10,53 per aksje ved utgangen av fjerde kvartal 2015 (EPRA NAV var: NOK 12,91 og EPRA NNNAV var: NOK 12,56 ved utgangen av fjerde kvartal 2016).

Samlede leieinntekter i fjerde kvartal 2016 var NOK 204.3 millioner, en reduksjon fra NOK 217,9 millioner i samme kvartal 2016. Hensyntatt kjøp og salg av eiendommer er imidlertid økningen i leieinntekter 8,8 prosent.

Styret har vedtatt et utbytte på NOK 0,12 per aksje som tilfaller selskapets aksjonærer per 10. februar 2017 (ex. dato er 13. februar 2017).

Link til webcast: 

http://webtv.hegnar.no/presentation.php?webcastId=44467422

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Svein Hov Skjelle, Administrerende direktør

Telefon: +47 930 55 566

Email: shs@npro.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Kontakter

  • Norwegian Property ASA