NRC Group har blitt tildelt nok en betydelig jernbaneteknisk kontrakt

Report this content

NRC Group sin banedivisjon har blitt tildelt en kontrakt av Bane NOR på forberedende arbeider på UDK 33, nytt dobbeltspor fra Drammen til Kobbervikdalen. Det nye dobbeltsporet er en del av den store InterCity utbygningen på Østlandet, og oppstart er satt til våren 2020.

Kontrakten er en utførelsesentreprise basert på NS8405, og arbeidet som skal gjennomføres er forberedende arbeider grunnarbeid og jernbaneteknikk på strekningen Drammen—Gulskogen. Byggeperiode er estimert til 20 måneder, med overlevering september 2021.
Kontraktens verdi er på 175 MNOK.

Tverrfaglig entreprise
Prosjektet nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen er en del av InterCity-satsingen, som er en storstilt utbygging av jernbanen på Østlandet.

-Vi ser frem til å være en del av denne massive satsningen på jernbane i Norge, og sørge for en smidigere reisevei for en rekke brukere – og samtidig bidra til at landet vårt har en bærekraftig infrastruktur, sier Hans Olav Storkås, Daglig leder i NRC Group Norge.
-Prosjektet passer oss som organisasjon meget bra, da det er et prosjekt hvor mange disipliner er involvert. Vi har den største delen av verdikjeden i eget hus, med eksempelvis
sporbygging, KL-anlegg, Signalarbeider, riving, VA-arbeider og massedeponering for å nevne noe, og vi ser at dette er en stor fordel i prosjekter som dette, avslutter Storkås.

Tildelingen av kontrakten er gjenstand for en 10-dagers klagefrist. Endelig signering av kontrakten kan først skje etter utløpet av denne perioden (er dette gjeldende, Geir?).

For ytterligere informasjon, ta kontakt med;
Daglig leder, NRC Norge AS, Hans Olav Storkås, telefon: +47 90 12 27 44.
 

Multimedia

Multimedia