NRC Group og Rambøll med banebrytende samarbeid

Report this content

NRC Group ble nylig tildelt kontrakten for jernbanetekniske arbeider på InterCity prosjektet
Nytt dobbeltspor Nykirke-Barkåker. Rambøll er engasjert av NRC Group som rådgivende ingeniører, og de to firmaene har nå signert en samspillskontrakt, som er en ny måte å jobbe på i bransjen.  

Norgeshistoriens største jernbanetekniske totalentreprise, med en verdi på nærmere 800 MNOK, er et komplekst prosjekt hvor mange disipliner og fag innen både bane og anlegg er involvert. Det fordrer god planlegging og tett samarbeid i både prosjekterings- og utførelsesfasen. Med dette bakteppet, har NRC Group og Rambøll valgt å gå vekk fra de mer tradisjonelle samarbeidsmodellene som oftest ses mellom entreprenør og rådgivende ingeniør, og har nå signert en samspillskontrakt.

Endret tankesett – styrket samarbeid
-
Vi har arbeidet tett med juridisk hos Rambøll for å få på plass en god kontrakt. Det har vært et konstruktivt og godt samarbeid. Samspillskontrakter har tradisjonelt vært brukt mellom byggherrer og entreprenører. Nå blir det spennende å se hvordan en lignende kontrakts-/samarbeidsmodell følges opp av partene ved gjennomføring av prosjektet, forteller internadvokat i NRC Group, Martin Holst-Olsen.

-Vi har gått mange runder for å se hvordan vi kan samarbeide i dette prosjektet, og kom frem at vi ville utfordre oss selv med å tenke litt anerledes enn hva det normalt sett gjøres. Vi har en sterk tro på at denne modellen vil sørge for et nærmere samarbeid - og i avtalen inngår også en insentivmodell som skal motivere for god fremdrift og lønnsomhet for alle parter i prosjektet, sier Hans Olav Storkås, Daglig leder i NRC Group Norge.

Flere tiltak for å styrke samarbeidet
I tillegg til insentivmodellen vil flere andre tiltak igangsettes for å sikre et godt samspill.
Samlokalisering både på anleggsplass og på hovedkontoret til NRC Group, er et eksempel på dette.
- Nykirke-Barkåker prosjektet representerer en stor og spennende mulighet for Rambøll. Vi ser frem til å få brukt vår erfaring og kompetanse i det største totalentreprise oppdraget innen jernbaneteknikk i Norge.
I samarbeid med NRC Group så ønsker vi å jobbe tett sammen, finne gode løsninger og gjøre hverandre gode. Vi har stor tro på at vi i fellesskap skal levere et godt prosjekt til Bane NOR og bidra til at Vestfoldbanen får flere togavganger og høyere fart i fremtiden, forteller Ole-Petter Thunes, Administrerende direktør i Rambøll.

 

For ytterligere informasjon, ta kontakt med;
Daglig leder, NRC Norge AS, Hans Olav Storkås, telefon: +47 90 12 27 44.

Om NRC Group:

NRC Group er Nordens største entreprenør innen banerelatert infrastruktur, med sterk tilstedeværelse i Norge, Sverige og Finland. Selskapet er en totalleverandør av banerelaterte tjenester, i tillegg til å levere tjenester til all transportrelatert infrastruktur som vei, havn, kai, broer og tunneler. NRC Group har hovedkontor på Lysaker utenfor Oslo, og sysselsetter rundt 2 500 medarbeidere. NRC Group er notert på Oslo Børs under tickerkode «NRC» og ledes av konsernsjef Henning Olsen.

www.nrcgroup.com

Abonner

Multimedia

Multimedia