Meldepliktig handel

Konsernledelsen i Odfjell SE har i dag kjøpt 11,796 A aksjer i selskapet. Kjøpene er blitt gjort i sammenheng med transaksjonsbonus plan finansiert av Odfjell SE’s joint venture partner Lindsay Goldberg (LG) i forbindelse med LG’s salg av sin andel i Odfjell Terminals. Pris per aksje er NOK 26.50. 

For å tilrettelegge for aksjekjøpene, har Odfjell SE i dag solgt 11,796 A-aksjer (egne aksjer) til konsernledelsen for NOK 26.50 per aksje.
Følgende primærinnsidere i Odfjell SE har kjøpt aksjer og har etter dette følgende antall aksjer i selskapet:

Navn og tittelKjøpte aksjerTotal antall aksjer i selskapet
Kristian V. Mørch, CEO7,210179,622 Class A shares/3,500 Class B shares
Terje Iversen, CFO1,55731,744 Class A shares
Harald Fotland, COO Odfjell Tankers1,47127,555 Class A shares/4,000 Class B shares
Øistein Jensen, Chief of Staff1,55731,320 Class A shares

Etter salget av 11,796 A-aksjer, har Odfjell SE 5,669,954 A-aksjer og 2,322,482 B-aksjer (egne aksjer) i selskapet.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

Odfjell-gruppen er et av verdens ledende shippingselskap innen transport og lagring av kjemikalier. Selskapets flåte består av rundt 80 skip, hovedsakelig registrert i Norge (NIS). Odfjell opererer over hele verden og transporterer rundt 600 ulike typer kjemikalier og annet flytende materiale. Disse er viktige bestanddeler for produksjon av utallige produkter - fra fotballer, bildeler og drikkeflasker til medisiner, maling og gjødsel. Odfjell har også eierandel i fem tankterminaler lokalisert i hhv. Belgia, USA, Sør-Korea og Kina. Terminalvirksomheten er også tilknyttet et nettverk i Sør-Amerika bestående av ytterligere 12 tankterminaler delvis eid av nærstående parter. Selskapet har rundt 2300 ansatte og avdelinger i 13 land, med hovedkontor i Bergen, Norge. Selskapet hadde en årlig brutto omsetning på USD 872 millioner i 2019. Les mer på Odfjell.com.

Abonner