Meldepliktig handel

Report this content

Konsernledelsen i Odfjell SE har i dag kjøpt 11,796 A aksjer i selskapet. Kjøpene er blitt gjort i sammenheng med transaksjonsbonus plan finansiert av Odfjell SE’s joint venture partner Lindsay Goldberg (LG) i forbindelse med LG’s salg av sin andel i Odfjell Terminals. Pris per aksje er NOK 26.50. 

For å tilrettelegge for aksjekjøpene, har Odfjell SE i dag solgt 11,796 A-aksjer (egne aksjer) til konsernledelsen for NOK 26.50 per aksje.
Følgende primærinnsidere i Odfjell SE har kjøpt aksjer og har etter dette følgende antall aksjer i selskapet:

Navn og tittelKjøpte aksjerTotal antall aksjer i selskapet
Kristian V. Mørch, CEO7,210179,622 Class A shares/3,500 Class B shares
Terje Iversen, CFO1,55731,744 Class A shares
Harald Fotland, COO Odfjell Tankers1,47127,555 Class A shares/4,000 Class B shares
Øistein Jensen, Chief of Staff1,55731,320 Class A shares

Etter salget av 11,796 A-aksjer, har Odfjell SE 5,669,954 A-aksjer og 2,322,482 B-aksjer (egne aksjer) i selskapet.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner