Odfjell SE: Nøkkelinformasjon ved kontantutbytte for Odfjell SE

Det vises til børsmelding fra Odfjell SE ("Selskapet") 15. mars 2017 vedrørende styrets godkjennelse av årsregnskapet for 2016 og styrets anbefaling om utbetaling av utbytte på NOK 1.50 pr. aksje. Selskapet offentliggjør herved følgende nøkkelinformasjon i forbindelse med det foreslåtte utbyttet. Endelig beslutning treffes av selskapets generalforsamling, som vil bli avholdt 11. mai 2017.

Utbyttebeløp: 1.50 pr. aksje
Annonsert valuta: NOK
Siste dag inklusive: 11.05.2017
Ex-dato: 12.05.2017
Record date (eierregisterdato): 15.05.2017
Betalingsdato: 19.05.2017
Vedtaksdato: 11.05.2017

Denne informasjonen offentliggjøres i henhold til kravene i Løpende forpliktelser.

Om oss

Odfjell-gruppen er et av verdens ledende shippingselskap innen transport og lagring av kjemikalier. Selskapets flåte består av rundt 80 skip, hovedsakelig registrert i Norge (NIS). Odfjell opererer over hele verden og transporterer rundt 600 ulike typer kjemikalier og annet flytende materiale. Disse er viktige bestanddeler for produksjon av utallige produkter - fra fotballer, bildeler og drikkeflasker til medisiner, maling og gjødsel. Odfjell har også eierandel i seks tankterminaler lokalisert i hhv. Belgia, USA, Sør-Korea og Kina. Terminalvirksomheten er også tilknyttet et nettverk i Sør-Amerika bestående av ytterligere 12 tankterminaler delvis eid av nærstående parter. Selskapet har rundt 2300 ansatte og avdelinger i 13 land, med hovedkontor i Bergen, Norge. Selskapet hadde en årlig brutto omsetning på USD 872 millioner i 2019. Les mer på Odfjell.com.

Abonner