Orkla ASA : Søknad om debitorskifte (RIE04 PRO)

Rieber og Søn ASA og Orkla ASA har besluttet å søke om debitorskifte for Riebers obligasjonslån notert på Oslo Børs (ABM), RIE04 PRO, 2011-2014. Dersom søknaden blir godkjent av obligasjonseierne vil Orkla ASA tre inn som ny debitor i lånet. Søknad sendes Norsk Tillitsmann som tillitsmann for Riebers obligasjonslån.

Ref.:
            Rieber & Søn ASA:   Knut Olav Kvinge      tlf. 90 54 46 43
            Orkla ASA:                Arvid Østbø               tlf. 91 77 68 30

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

Orkla er en ledende leverandør av merkevarer og konseptløsninger til forbruker-, storhusholdnings- og bakerimarkedet i Norden, Baltikum og utvalgte markeder i Sentral-Europa og India. Merkevarevirksomheten omfatter Orkla Foods, Orkla Confectionery & Snacks, Orkla Care, Orkla Food Ingredients og Orkla Consumer Investments. I tillegg inngår Jotun (42,6 %), Hydro Power, eiendom og finansielle eiendeler i Orkla Industrial & Financial Investments. Orkla hadde i 2019 en omsetning på 43,6 mrd. kroner og 18.350 ansatte.

Abonner