Orkla ASA: Meldepliktig handel for primærinnsidere

Report this content

Grace Reksten Skaugen, styrets nestleder i Orkla, har, gjennom sitt heleide selskap Infovidi Board Services Ltd, kjøpt 9.600 aksjer til kurs 67,13 kroner per aksje. Reksten Skaugen med nærstående eier etter denne transaksjonen 18.100 aksjer i Orkla.

Lars Dahlgren, styremedlem i Orkla, har kjøpt 1.000 aksjer til kurs 67,10 kroner per aksje. Dahlgren med nærstående eier etter denne transaksjonen 7.500 aksjer i Orkla.

Håkon Mageli, Konserndirektør Corporate Communications and Corporate Affairs i Orkla, har kjøpt 15.000 aksjer til kurs 67,01 kroner per aksje. Mageli med nærstående eier etter denne transaksjonen 95.504 aksjer i Orkla.

Orkla ASA
Oslo, 12. Februar 2019

Ref.:

Investor Relations
Elise Heidenreich
Tlf.: 951 41 147

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner