Orkla ASA: Meldepliktig handel for primærinnsidere

Report this content

Konserndirektør, Orkla Consumer & Financial Investments, Kenneth Haavet, har i dag den 11. februar 2021 kjøpt 6.500 Orkla-aksjer på Oslo børs til en gjennomsnittskurs på 80,86 kroner per aksje. Kenneth Haavet med nærstående eier etter denne transaksjonen 6,827 aksjer i Orkla.

Orkla ASA
Oslo, 11. februar 2021

Ref.:

Investor Relations
Kari Lindtvedt
Tlf.: 950 75 114

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner