Orkla ASA: Meldepliktig handel for primærinnsidere

Report this content

Ansattvalgt styremedlem, Terje Utstrand, har i dag den 19. februar 2021 kjøpt 2.000 Orkla-aksjer på Oslo børs til en gjennomsnittskurs på 79,34 kroner per aksje. Terje Utstrand med nærstående eier etter denne transaksjonen 9.465 aksjer i Orkla. 

Orkla ASA 
Oslo, 19. februar 2021 

 
Ref.: 
 
Investor Relations 
Kari Lindtvedt 
Tlf.: 950 75 114 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner