Orklas kjøp av Arne B. Corneliussen AS er gjennomført

I pressemelding 25. oktober 2017 ble det informert om at Orkla har inngått avtale om kjøp av Arne B. Corneliussen AS, en ledende produsent og leverandør til norsk næringsmiddelindustri. Avtalen er godkjent av norske konkurransemyndigheter, og kjøpet er i dag gjennomført.

Se pressemelding fra 25. oktober 2017 vedlagt.

Orkla er en ledende leverandør av merkevarer og konseptløsninger til dagligvare-, storhusholdnings- og bakerimarkedet i Norden, Baltikum og utvalgte markeder i Sentral-Europa og India. Orkla er notert på Oslo Børs og har hovedkontor i Oslo. Konsernet hadde i 2016 en omsetning på ca. 38 mrd. kroner, og hadde ved årsskiftet ca. 18.000 ansatte.

Orkla ASA
Oslo, 1. desember 2017

Ref.:
Konserndirektør Kommunikasjon og Corporate Affairs
Håkon Mageli
Tlf.: +47 928 45 828

Investor Relations
Elise Heidenreich
Tlf.: +47 951 41 147