Orklas styre valgt

Report this content

Det ble i dag gjennomført ordinær generalforsamling i Orkla ASA. Alle de aksjonærvalgte styremedlemmene var på valg.

Følgende styremedlemmer ble gjenvalgt for ett år:

Stein Erik Hagen, Ingrid Jonasson Blank, Liselott Kilaas, Peter Agnefjäll, Anna Mossberg, Anders Kristiansen og Nils Selte.

Caroline Hagen Kjos ble gjenvalgt som personlig varamedlem for de to styremedlemmene: Stein Erik Hagen og Nils Selte.

Orkla ASA
Oslo, 15. april 2021

 

 

Ref.:

Konserndirektør, Kommunikasjon og Corporate Affairs

Håkon Mageli

Tlf.: +47 92 84 58 28

Direktør Investor Relations

Kari Lindtvedt

Tlf.: +47 95 07 51 14

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner