To nye styremedlemmer i Orkla

Lars Dahlgren og Nils K. Selte ble under gårsdagens generalforsamling valgt som nye medlemmer av styret i Orkla ASA.

Under gårsdagens generalforsamling ble det gjennomført valg av styremedlemmer til styret i Orkla. Stein Erik Hagen (styrets leder), Grace Reksten Skaugen (styrets nestleder), Jo Lunder, Ingrid Jonasson Blank og Lisbeth Valther Pallesen ble gjenvalgt som styremedlemmer.

Da Peter A. Ruzicka ble tilsatt som konsernsjef i Orkla 10. februar 2014, fratrådte han samtidig som styremedlem. Jesper Ovesen hadde før generalforsamlingen meddelt valgkomiteen at han ikke stilte til gjenvalg. Nils K. Selte og Lars Dahlgren ble som følge av dette valgt som nye styremedlemmer i Orkla.

Nils K. Selte er i dag adm.dir. i Canica, hvor han har jobbet siden 2001. Han har i tillegg erfaring fra blant annet ICA Ahold, Hakon Gruppen og LIVI Norge. Selte er styreleder i Komplett og styremedlem i Norwegian Property og Jernia. I tillegg er han styreleder/medlem i flere andre Canica-selskaper. Selte er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI.

Lars Dahlgren har siden 2008 vært konsernsjef i Swedish Match. Her har han vært ansatt siden 1996, med unntak av perioden 2000 til 2002, hvor han var finansdirektør og direktør for forretnings­utvikling i Vasatek. Dahlgren er styremedlem i Scandinavian Tobacco Group og SMPM International. Han har en Master of Science i økonomi og administrasjon fra Handelshögskolan i Stockholm.Orkla ASA
Oslo, 11. april 2014


Ref.:
Konserndirektør Kommunikasjon og Corporate Affairs
Håkon Mageli
Mobil +47 928 45 828

Abonner