Om oss

P27 Nordisk betalingsplattform AB, www.project27.info, er et initiativ fra seks av de største bankene i Norden, Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, OP Financials Group, SEB og Swedbank. Målet med initiativet er å skape en felles førsteklasses betalingsplattform i Norden. Arbeidet startet mot slutten av 2017 med ambisjonen om oppstart i 2021. Gjennomføringen er avhengig av godkjennelse fra konkurransemyndigheter og tildeling av konsesjoner for betalingsformidling. Navnet P27 stammer fra antall innbyggere i Norden, som er 27 millioner.