Nordiske storbanker tar første steg mot verdens første internasjonale sanntids betalingsplattform for flere valutaer

Report this content

I dag melder eierne av P27 Nordic Payments Platform AB, Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, OP Financial Group, SEB og Swedbank, om at flere sentrale avtaler for etableringen av Nordens første felles betalingssystem i sanntid er på plass. Eierne har signert en aksjonæravtale, blitt enige om en forretningsplan og tatt på seg økonomiske forpliktelser som vil dekke alle kostnader frem til selskapet er står på egne ben økonomisk, noe som er forventet i 2021. Ambisjonen er å lansere den nye betalingsplattformen i 2021.

Snart kan et integrert, grenseoverskridende betalingssystem for de 27 millionene som bor i Norden bli virkelighet. Sterk forpliktelse, felles ambisjon og samarbeid mellom stiftelsesbankene gir det nye betalingssystemet P27 et solid grunnlag for å omsette visjonen til virkelighet.

P27 vil gjøre det mulig å utføre sanntids-, batch-, innenlandske og grenseoverskridende betalinger raskt og til lave kostnader på en sikker og allsidig plattform. Plattformen vil i første omgang åpne for sanntidsbetalinger mellom personer og bedrifter i landene Danmark, Finland og Sverige, noe som vil styrke vekst og utvikling i regionen. Plattformen vil bygges for å kunne åpne for betaling også i resten av Norden, noe som vil bidra til styrke det nordiske betalingsøkosystemet.

– P27 vil bli verdens første integrerte nasjonale og internasjonale sanntidsbetalingsplattform. Den nordiske banksektoren har allerede en ledende posisjon i Europa, og P27 vil bidra til å utvide og befeste denne posisjonen ytterligere. Dagens avgjørelse fra alle eierne våre viser engasjement, tro og støtte, sier Lars Sjögren, adm. direktør i P27 Nordic Payments Platform AB.

P27-initiativet startet i 2017 som et felles nordisk bankprosjekt. I mai 2019 ble det opprettet et midlertidig selskap. I juni 2019 ble det inngått en avtale med Mastercard om å operere betalingsplattformen. Målet med initiativet er å skape en felles og førsteklasses betalingsplattform for de nordiske landene. Det neste trinnet for P27 er å skaffe nødvendige konsesjoner for betalingsformidling og godkjennelse fra konkurransemyndigheter, samt fortsette å utvikle betalingsformidlingsplattformen sammen med Mastercard.

– Det nordiske initiativet ble satt i gang mot slutten av 2017. Samarbeidet og forpliktelsen fra eierne har vært solid gjennom hele prosjektet. Dagens kunngjøring er et bevis på eiernes fortsatte støtte, sier Paula da Silva, styreleder i P27 Nordic Payments Platform AB.

For mer informasjon, kontakt:

Martin Georgzén, P27 Nordic Payments Platform

martin.georgzen@nordicpayments.eu | +46 730 233607

Rickard Ydrenäs, P27 Nordic Payments Platform

rickard.ydrenas@nordicpayments.eu | +46 76-316 31 32

Om P27
P27 Nordisk betalingsplattform AB, www.project27.info, er et initiativ fra seks av de største bankene i Norden, Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, OP Financials Group, SEB og Swedbank. Målet med initiativet er å skape en felles førsteklasses betalingsplattform i Norden. Arbeidet startet mot slutten av 2017 med ambisjonen om oppstart i 2021. Gjennomføringen er avhengig av godkjennelse fra konkurransemyndigheter og tildeling av konsesjoner for betalingsformidling. Navnet P27 stammer fra antall innbyggere i Norden, som er 27 millioner.

Abonner

Dokumenter og linker