Annemarie Gardshol ny fungerende konsernsjef i PostNord

Report this content

Styret har utnevnt Annemarie Gardshol til fungerende konsernsjef for PostNord. PostNord må fortsette den høye omstillingstakten for å møte de endringene som kreves av oss når det gjelder vår kjernevirksomhet på brev- og pakkemarkedet. Den nye fasen av utfordringer som PostNord står overfor, gjør at det er på tide med et nytt lederskap. Rekrutteringen av ny konsernsjef starter umiddelbart.

Brev- og pakkemarkedet gjennomgår store endringer. PostNord må på en fleksibel og effektiv måte fortsette omstillingen fra reduserte brevvolumer til et voksende pakkemarked og samtidig sikre høy kvalitet og servicegrad.

 - Som en konsekvens av akselererende markedsendringer må takten i PostNords omstillingsarbeid økes ytterligere. Samtidig er det behov for økt fokus på kjernevirksomheten i hvert enkelt land, det er avgjørende for å kunne møte kundenes behov og muliggjøre langsiktig lønnsomhet. Styret og Håkan Ericsson har derfor i fellesskap kommet frem til at det er på tide med et nytt lederskap i PostNord, sier Christian Jansson, styreformann i PostNord.

 - Håkan Ericsson har spilt en svært viktig rolle i PostNords store omstillingsarbeid. Med sitt gode lederskap har Håkan Ericsson gjennomført betydelige investeringer i selskapets voksende pakkevirksomhet og samtidig realisert krevende kostnadsbesparelser, fortsetter Christian Jansson.

 - Jeg er stolt over å ha ledet et omfattende endringsarbeid sammen med alle medarbeiderne i PostNord de siste drøyt fem årene. Grunnlaget for neste fase i dette arbeidet er på plass, og det er nå riktig tidspunkt for å overlate roret til et nytt lederskap, sier avtroppende konsernsjef Håkan Ericsson.

Nåværende Sverige-sjef Annemarie Gardshol tiltrer som fungerende konsernsjef i dag. Med sin bakgrunn i PostNord er hun godt kjent med kjernevirksomheten og de utfordringene som selskapet står overfor. Hun kommer til å beholde sin nåværende stilling som administrerende direktør for PostNord Sverige.

 - Den nye ledelsen vil i samarbeid med styret raskt utarbeide en plan for å gjennomføre de nødvendige omstillingene. Vår ambisjon er å fortsette å styrke vår ledende posisjon i Norden, sier Annemarie Gardshol, fungerende konsernsjef for PostNord.

Ut over dette vil ledelsesgruppen bli ytterligere fornyet med en fungerende CFO, Lena Larsson (nåværende Head of Group Business Control), i og med at nåværende CFO Gunilla Berg også forlater organisasjonen.

 - Gunilla Berg har gjort en viktig innsats for PostNord i en for selskapet kritisk periode, og selskapet vil gjerne takke henne for denne gode innsatsen, sier Christian Jansson, styreformann i PostNord.

Styret innleder nå en bred rekrutteringsprosess med det som mål å ha en ny permanent konsernsjef og CFO på plass senest rundt årsskiftet. 

Ønsker du mer informasjon, kan du kontakte:
PostNord Media Relations på tlf.: 46 10 436 10 10, e-post: press@postnord.com

Vi leverer. PostNord er den ledende leverandøren av kommunikasjons- og logistikkløsninger til, fra og innen Norden. Vi leverer også posttjenester til privatpersoner og bedrifter i Sverige og Danmark. Gjennom vår ekspertise og et sterkt distribusjonsnett utvikler vi forutsetningene for morgendagens kommunikasjon, netthandel, distribusjon og logistikk i Norden. I 2018 hadde konsernet 30 000 ansatte og en omsetning på mer enn 37 milliarder SEK. Morselskapet er et svensk aksjeselskap med konsernkontor i Solna. Besøk oss på www.postnord.com

Abonner