Powerbox’ Battery Backup Unit System gir raskere jernbanemodernisering

Powerbox, en av Europas største produsenter av kraftforsyninger, og en ledende drivkraft innen optimalisering av kraftløsninger for krevende anvendelser gjennom fire tiår, lanserer nå sin 2. generasjon Battery Backup Unit System (BBU-S) rettet mot modernisering av jernbanenettverk og industrielle applikasjoner som krever fleksible reservestrømssystemer med utvidet overvåking og styring. Som et svar på behovene i et stort spekter av applikasjoner, og designet for bruk i innkapslede utendørsmiljø, består Powerbox’ BBU-S av en industristandard 19-tommers rackenhet med submoduler. På systemnivå inkluderer BBU-S en aktiv effektfaktorkorrigert inngang, mikrokontrollert smart lading,  automatisk batteritest, utgangsdistribusjon og flere styre- og overvåkingssignaler. Den anvendelige BBU-S er utviklet for rask implementering i heterogene jernbane- og industriapplikasjoner, og er tilgjengelig med AC eller DC inngangsspenning, og kan lade og styre flere konfigurasjoner av batteripakker. BBU-S starter på 340W og er tilgjengelig opp til 1200W. For for fjernstyrt kontroll og overvåking kan BBU-S tilby flere opsjoner, som LAN grensesnitt, en radiokommunikasjonsmodul (GSM, 3G, LTE) og kan rekonfigureres for tilpasning til spesifikke krav etter behov for ulike applikasjoner. 

Gjennom en kombinasjon av meget effektiv svitsjetopologi og avansert styring og overvåking utgjør den nye generasjonen PRBX BBU-S den ideelle løsningen for drift av applikasjoner langs jernbanelinjen, slik som signalering, og tilbyr betydelige kostnads- og effektbesparelser sammenlignet med konvensjonell teknologi. BBU-S omfatter et helt spekter av produkter som raskt kan modifiseres for å møte spesifikke krav, slik som adaptiv spenning og effekt for å passe med lengden på linjen, og til antallet systemer installert i signaleringsnettverket.

Kraftforsyningene i BBU-S serien er innkapslet i metallbokser der individuelle komponenter er beskyttet gjennom conformal coating, og leverer en regulert spenning til signaleringssystemet. BBU-S inneholder også et bakupsystem for kraftforsyningen, med overvåking og styring, som sikrer at batteriene alltid er i drift. For å kunne garantere en ”alltid på” tilstand har BBU-S batteristrenger med dobbel redundans.

Jernbane og krevende industrielle anvendelser har obligatoriske krav som sier at alle deler som er installert i et kritisk system må kunne repareres eller erstattes raskt. Basert på et utvalg av plug-and-play moduler, kan PRBX BBU-S bli installert, vedlikehold, reparert og eventuelt kassert med minst mulig nedetid – ofte kun snakk om minutter.  

“Moderniseringsprogrammer for jernbanen omfatter nå digital styring og ekstra sikkerhetsfunksjoner som krever en ny generasjon utstyr for signalering, som inkluderer overvåking og uavhengig batteribackup. De fleste, om ikke alle, moderniseringsprogrammer vil se det som nødvendig å vedlikeholde og oppgradere eksisterende systemer, uten noe avbrudd i trafikken. Dette krever en høy grad av fleksibilitet i kraftforsyningsløsningen som implementeres ved jernbanesporet, kommenterer Patrick Le Fèvre, Powerbox’s markeds-og kommunikasjonssjef. – For å oppnå dette målet utviklet vi det modulbaserte konseptet BBU-S, som gjør det enkelt å justere og tilpasse til ulike konfigurasjoner. Eksisterende kraftmoduler og overvåkingsenheter kan erstattes ved å tilpasse den nye generasjonen i eksisterende chassis, og i tilfeller med utvidelser eller høynivå oppgraderinger som krever at operasjonell status oppnås på svært kort tid, kan de nye modulbaserte rackene kundespesifiseres til spesifikke konfigurasjoner, for å drive nye signaleringsssystem, som fiberoptiske overføringer.”

PRBX BBU-S er designet for fleksibilitet, og utgjør en smart kraftforsyningsløsning til ethvert system, og kan konfigureres til å håndtere forskjellige busspenninger, for eksempel 24, 36 eller 120VDC. AC inngangssystemet opererer i området 185 til 253VAC, men på grunn av det modulære designkonseptet og plug-and-play moduler, er inngang i stand til å håndtere enhver type spenning, AC eller DC, så vel som spenningsområdet. For eksempel, når BBU-S brukes i en micro-grid applikasjon og er tilkoplet en høyspent DC, vil front-end modulene være i samsvar med spenningen i micro-grid bussen.

BBU-S er bygget inn i to 3U 19 tommers rack, som inneholder kraftforsyningene, lader og styreenhet i toppen, samt batterisvitsjer, inverterblokken og alarmsvitsjene i bunnen.

BBU-S er designet for å møte industrielle standarder og regulativer, inkludert: EN60950, UL60950, EN61000-6-2, EN61000-6-4, EN61000-3-2, EN50125-3, EN50124-4, LVD og RoHS.

For mer informasjon:
Se www.prbx.com
Vennligst kontakt Patrick Le Fèvre, Chief Marketing and Communications Officer
+46 (0) 158 703 00
marcom@prbx.com

Om Powerbox
Powerbox ble etablert i 1974, har hovedkvarter i Sverige og lokale virksomheter i 15 land på fire kontinenter, og betjener kunder over hele verden. Vi fokuserer på fire hovedmarkeder - industri, medisin, jernbane, transport og forsvar – der selskapet utvikler og markedsfører kraftomformingssystemer med høy kvalitet for krevende applikasjoner. Vårt formål er å bruke vår ekspertise til å styrke kundenes konkurranseevne ved å møte deres kraftbehov fullt og helt. Alle aspekter ved vår virksomhet er konsentrert om det målet, fra design av de avanserte komponentene som inngår i våre produkter, til vår kundeservice. Powerbox er anerkjent for tekniske innovasjoner som reduserer energiforbruket, og for selskapets evne til å håndtere hele produktlivssyklusen, og minimalisere den miljømessige påvirkningen. 

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia

Sitater

Moderniseringsprogrammer for jernbanen omfatter nå digital styring og ekstra sikkerhetsfunksjoner som krever en ny generasjon utstyr for signalering, som inkluderer overvåking og uavhengig batteribackup. De fleste, om ikke alle, moderniseringsprogrammer vil se det som nødvendig å vedlikeholde og oppgradere eksisterende systemer, uten noe avbrudd i trafikken. Dette krever en høy grad av fleksibilitet i kraftforsyningsløsningen som implementeres ved jernbanesporet.
Patrick Le Fèvre, Powerbox’s markeds-og kommunikasjonssjef