Del

Sitater

En god enhet har en pulsbredde på mindre enn et millisekund, hvilket betyr at den ”skyter” utrolig raskt, noe som betyr at kraftforsyningen må være i stand til å levere høye energinivå under pulsen, og samtidig samle opp energi til den neste pulsen. Det er en stor utfordring å møte sånne krav, men ved å kombinere digital kraftstyring og spesielle PRBX-innovasjoner møter den 2,25kW AC/DC kondensatorladeren PRBX SMM3000A80024C effektivt kravene til jobben, og samsvarer med den medisinske sikkerhetsstandarden IEC60601-1 3rd.
Patrick Le Fèvre, Powerbox Chief Marketing and Communication officer
Med økende bekymring og hensyn til miljø og energioptimalisering, er vannkjølte datasentre i ferd med å bli svært utbredt, og en rekke industrielle innvevde applikasjoner har tatt i bruk vannkjølte datamaskiner som krever kraftforsyninger designet, testet og sertifiser til å fungere nedsenket i en kjølevæske.
Patrick Le Fèvre, Markeds- og Kommunikasjonsdirektør i Powerbox
Etter å ha oppnådd status som den fremste produsenten av industrielle kraftforsyninger i Japan, og med omsetning i overkant av $230 millioner, er vår visjon å ekspandere denne suksessen globalt. Ved å hente inn Powerbox Group til Cosel, får vi tilgang til ekstra design- og produksjonsressurser, noe som vil gjøre oss i stand til å øke vårt produkttilbud til eksisterende kunder, så vel som å gå inn i nye markeder og få nye kunder. Cosel & Powerbox passer perfekt sammen, ikke minst gjennom forretningssamarbeid over mer enn 30 år.
Masato Tanikawa, President og CEO i Cosel
Vi ser frem til å kunne slutte oss til Cosel Group og sammen skape en vellykket, felles enhet. Vi vil bli en sterk aktør, rettet mot verdens økende behov for nyskapende kraftløsninger, samtidig som vi respekterer miljøet og bidrar til bærekraftige strategier hos våre kunder.
Martin Sjöstrand, CEO i Powerbox
Time to market er spesielt viktig for systemdesignerne, så vel som forenkling av innkjøps-/leveringskjeder, for å kunne redusere nedetid i fall av togvedlikehold eller maskinvareoppgraderinger. Begge deler er drivkrefter bak utvikling av omformere med ekstra brede inngangsområder, og vi ser lignende behov i andre industrier, som industrielle kjøretøy.
Martin Fredmark, Powerbox’ VP Portfolio Management
Selv om den er designet for medisinske- og høytliggende applikasjoner, er OBR04 også egnet for andre typer applikasjoner, slik som radiosendere og observasjonsutstyr som er installert på fjelltopper og som krever lignende ytelsesnivåer når det gjelder klaringsavstander. I tillegg ser vi en økende etterspørsel etter industrielle applikasjoner som krever høyere isolasjonsspenninger, og utstyr som designet minst like godt som produktene for høydeapplikasjoner, for at dette utstyret ikke skal være begrenset til bruk på havnivå.
Martin Fredmark, Powerbox’ VP Product Management
Moderniseringsprogrammer for jernbanen omfatter nå digital styring og ekstra sikkerhetsfunksjoner som krever en ny generasjon utstyr for signalering, som inkluderer overvåking og uavhengig batteribackup. De fleste, om ikke alle, moderniseringsprogrammer vil se det som nødvendig å vedlikeholde og oppgradere eksisterende systemer, uten noe avbrudd i trafikken. Dette krever en høy grad av fleksibilitet i kraftforsyningsløsningen som implementeres ved jernbanesporet.
Patrick Le Fèvre, Powerbox’s markeds-og kommunikasjonssjef
De nye produktene er resutlatet av en løpende evaluering av våre designplattformer. Effekttettheten ble økt med 40%, samtidig som vi forbedret energieffektiviteten og utvidet funksjonaliteten
Harm-Jelle Zwier - Senior Design Engineer
Velg en tidsperiode -
det finnes ingen resultater som samsvarer med ditt søk
det finnes ikke flere reultater som samsvarer med ditt søk
Tilbake til toppen

Abonner