Dela

Citat

Vi är mycket glada över att inte bara fortsätta, utan utöka vårt mångåriga samarbete med AMETEK Programmable Power. Samarbetet har under senare år möjliggjort för PRBX att leverera högkvalitativa programmerbara strömförsörjningslösningar med topprestanda. Vi ser fram emot att tillsammans fortsätta den utvecklingen.
Tatsuo Yamamoto, Powerbox (PRBX) CEO
I dessa extraordinära tider är PRBX helhjärtat engagerat i hälsa och välbefinnande för våra familjer, kollegor, kunder och partners, som tillsammans gör PRBX till en del av det globala samhället. Vår högsta prioritet är att bibehålla den kontinuitet i verksamheten som erfordras för att ge support och service till våra kunder världen över.
Tatsuo Yamamoto, Powerbox (PRBX) C.E.O.
Kraftaggregat, som tidigare baserades på en mängd olika analoga teknologier, har sedan sekelskiftet utvecklats radikalt. Från att ha varit uppbyggda med switching till och från styrt av analoga kretsar baserat på utspänningen, är de nu styrda digitalt med mikroprocessorer och mjukvara. Cosel startade tidigt med utveckling av sin egen teknologi för digital styrning. Genom att integrera digital styrningsteknologi i analoga kretsar har Cosel skapat kraftaggregat med högre funktionalitet, något FETA3000BA drar full nytta av.
Mr. Todo, COSEL’s Manager of Unit Standard Design Department
En bra laser hare en puls på mindre än en millisekund, ett mycket snabbt förlopp med hög energi där strömförsörjningen måste klara både att leverera energi till pulsen och att ladda om snabbt för att vara redo för nästa puls. Att uppfylla de kraven är en stor utmaning. Med en kombination av digital styrning och en speciell PRBX innovation, PRBX 2.25kW AC/DC kondensatorladdare SMM3000A80024C, möter vi kraven, klarar uppgiften och uppfyller den medicinska normen IEC60601-1 3rd.
Patrick Le Fèvre, Powerbox Chief Marketing and Communication officer
Med ökande oro för miljön och fokus på energioptimering ökar användningen av immersionskylda datacenter. Ett ökande antal industriella applikationer inkluderar immersionskylda datorer och med det kommer behovet av inbyggda kraftaggregat som är utformade, testade och certifierade för säker drift nedsänkta i ett flytande köldmedium.
Patrick Le Fèvre, Chief Marketing and Communication Officer på Powerbox
Det är välförtjänt och passande att Coselgruppen har uppnått finaliststatus i Power System Product of the Year kategorin i Elektra Awards med två ledande och i sanning innovativa strömförsörjningslösningar för fabriksautomation och robotapplikationer. Det är ett starkt belägg för att COSEL RBC200F och POWERBOX ENI250A, genom Coselgruppens smarta användning av den senaste digital power teknologin i kombination med våra egna avancerade topologier, utgör mycket viktiga tillskott till Coselgruppens verktygslåda för strömförsörjningslösningar.
Tatsuo Yamamoto, EU & USA Sales Director på COSEL
Framtagen för den här komplexa kravbilden är Powerbox trefas ENI250A inte bara en robust och effektiv kraftlösning med hög IP klass. Den är också en mekaniskt rekonfigurerbar plattform som kan anpassas till olika formfaktorer och till och med integreras i DC motorer. Med den inbyggda micro controllern kan funktioner som toppeffekt, strömbegränsning, skyddsläge och beteende, etc. enkelt ställas in för en specifik kunds behov. Därmed kortas tiden för driftsättning eller uppgradering av transportörsystemen avsevärt.
Martin Fredmark, VP Portfolio Management på Powerbox
Jag blev helt fascinerad när jag 2018 såg Powerbox utveckling av en supercapacitor boost teknologi kallad S-CAP BOOST. Superkondensatorer är välkända för sina backup och snabba toppeffekts egenskaper. Genom att lägga till intelligent styrning och övervakning har Powerbox konstruktörer skapat en mycket intressant 2500W backup lösning för krävande industriella applikationer.
Steve Taranovich, chefsredaktör, Planet Analog och senior technical editor på EDN Analog and Power
Det är med stor tillfredsställelse jag meddelar att Powerbox på nytt bekräftar sitt stöd för de tio principerna i FN:s Global Compact inom områdena mänskliga rättigheter, rättigheter i arbetslivet, miljö och arbete mot korruption. Vi är också engagerade i att dela med oss av informationen med våra intressenter, genom våra normala kommunikationskanaler.
Martin Sjöstrand, VD Powerbox
Att kombinera resurserna och kunnandet i det nya R&D och innovationscentret i Japan med det nyligen genomförda förvärvet av Powerbox, med tre R&D center i Europa och mycket högtstående expertis och erfarenhet inom kundspecifika kraftlösningar för krävande applikationer, positionerar COSEL som en obestridlig marknadsledare. Från kretskortkraft till högspecialiserade applikationer som t.ex. drift i de höga magnetfälten i MRI utrustning, har vi lösningar som hjälper våra kunder. Vi ser stor potential i vår senaste forskning inom minskad energiförbrukning, något som hela samhället har nytta av.
Tatsuo Yamamoto, COSELs EU & USA Sales Director.
Jag gratulerar Power Powerbox till Product of the Year utmärkelsen. Företaget ska känna stor stolthet över sin enastående prestation, speciellt då det är deras kollegor inom elektronikindustrin som röstat fram dem. Vi önskar Powerbox fortsatt framgång under kommande år med nya produkter och hoppas få se dem delta igen nästa år.
Amy Wallington, redaktör på CIE magazine
Det är utmärkande att Powerbox vunnit Electronics Industry Award för en så utmärkande innovativ produkt. Det är också en stark indikation på att den avancerade coreless teknologin som utvecklats av våra ingenjörer i Bremen globalt ses som spjutspetsteknologi för matning av medicinska applikationer. Det är med stor stolthet vi tar emot den här utmärkelsen för en produkt som bidrar till effektivare diagnostik och behandling inom sjukvården.
Martin Sjöstrand, CEO för Powerbox
Efter att ha nått den ledande positionen som tillverkare av strömförsörjningsaggregat i Japan, och med en omsättning överstigande $230m, så är vår vision att expandera framgångarna globalt. Genom att införliva Powerboxgruppen i Cosel så ökar vi våra utvecklings som tillverkningssresurser och möjliggör en expansion av vårt erbjudande till både befintliga och nya kunder. Cosel och Powerbox innebär en perfekt kombination, vilket redan bevisats under det 30-åriga samarete som bolagen haft.
Masato Tanikawa, Cosel President och CEO
Vi hyser stora förhoppningar för framtiden med Cosel och ser fram emot att gemensamt skapa ett starkt globalt avtryck inom strömförsörjningsindustrin. De bägge bolagen kommer kunna adressera ett utökat behov av innovativa strömförsörjningslösningar med en samtidig respekt för miljön och genom det bidraga till våra kundernas mål att utveckla långsiktigt hållbara produkter.
Martin Sjöstrand, Powerbox CEO
Applikationer med krav på akut backup eller med höga toppbelastningar blir allt vanligare och superkondensatorer integrerade i kraftaggregat har växt fram som ett passande och mycket tillförlitligt alternativ. Powerbox S-CAP BOOST är en utmärkt plattform inför framtiden, Vi ser framför oss ett stort antal olika applikationer för energilagring med superkondensatorteknologi, och inte enbart för el-fordon.
Patrick Le Fèvre, Powerbox’s Chief Marketing and Communication Officer
En kortare Time to market ger konkurrensfördelar. Minskad lagerhållning och dokumentation innebär besparingar. En förenklad försörjningskedja ger dessutom snabbare och säkrare leveranser vilket bl.a. minskar stopptiden vid tågunderhåll och hårdvaruuppgraderingar. Dessa faktorer har inom järnvägsindustrin varit drivande för kravet på omvandlare med brett inspänningsområde. Vi ser nu samma sak inom andra applikationsområden som t.ex. industriautomation och fordon.
Martin Fredmark, VP Portfolio Management på Powerbox
Elektrisk energi är en hörnpelare i den energieffektiva infrastruktur vi skapar för kommande generationer. Powerbox deltar aktivt i allt från hållbara transporter och automatisering till morgondagens sjukvård. Vårt löfte är att uppträda som goda globala företagsmedborgare och aktivt bidra till skapandet av en bättre framtid i alla aspekter. Vi är starkt engagerade för de tio principerna i FN:s Global Compact.
Martin Sjöstrand, VD, Powerbox
Powerbox engagemang för miljö, samhälle och ledning börjar med företagets värdesystem och principer för sin affärsutövning. Verksamheten bedrivs i alla lägen i enlighet med grundläggande principer inom områdena mänskliga rättigheter, rättigheter i arbetslivet, miljö och korruption. Genom införlivandet av Global Compact i Powerbox strategier, policies och rutiner, och genom skapandet av en integritetskultur, upprätthåller företaget sitt ansvar för vår värld och dess innevånare samtidigt som man bäddar för långsiktig hållbar framgång.
Patrick Le Fèvre, C.M.C.O och Powerbox hållbarhetsambassadör
Framtagen för medicinska applikationer och hög höjd lämpar sig OBR04 också för andra applikationer med liknande krav avseende isolationsavstånd, som radioinstallationer och observatorier på bergstoppar. Även för många andra industriella applikationer ser vi en ökad efterfrågan på högre isolationsspänning och andra höghöjdskriterier, så slutprodukten inte begränsas till låghöjdsinstallationer.
Martin Fredmark, VP Product Management på Powerbox
Det är med stor glädje vi tar emot utmärkelsen. Det är ett erkännande från branschen av vårt tekniska kunnande och vår förmåga att ta fram kraftlösningar där vi hanterar problem betraktade som näst intill olösliga.
Patrick Le Fèvre
Konceptet med immersion cooling för datorer och servrar introducerades 2005 och har efter en period med experiment blivit en realitet på marknaden. Metoden ställer krav på kraftaggregat och byggsätt som i mycket liknar kraven inom marinindustrin. Immersion kylda datacenter börjar bli vanliga och flera industriella applikationer börjar använda metoden, med medföljande krav på kraftaggregaten.
Martin Fredmark, VP Produkt Management på Powerbox
Moderniseringen av järnvägnät omfattar idag bl.a. integrerad digital styrning och säkerhetsfunktioner som kräver en helt ny generation av signalsystem, som i sin tur ställer nya krav på övervakning och backup för strömförsörjningen. Flertalet, om inte alla, pågående moderniseringsprogram inkluderar ett krav att kunna underhålla och uppgradera befintliga system utan störningar i trafiken. Då behövs ökad flexibilitet i de strömförsörjningslösningar som används längs banvallen.
Patrick Le Fèvre, Powerbox’s Chief Marketing and Communication Officer
Att leverera strömförsörjning till extrema applikationer som t.ex. på havsbotten är alltid en utmaning för konstruktörerna. Genom att ta fram en standardiserad och enkelt återanvändningsbar plattform som VB410-380 kortar vi ner produktframtagningscykeln och med den time-to-market för våra kunder. Kemisk industri och andra applikationer där mänsklig närvaro är både komplicerad och riskfylld är andra områden där den nya plattformen är en mycket attraktiv strömförsörjningslösning.
Patrick Le Fèvre, Chief Marketing and Communication Officer på Powerbox
Systemintegration i industrin kräver ofta kompakta användarklara kraftaggregat med så små dimensioner som möjligt. ENI100 har en mekanisk utformning som optimerar utrymmet samtidigt som den garanterar säker drift i applikationer med starka elektriska fält.
Martin Fredmark, VP Produkt Management på Powerbox.
Tillverkare av industriella fordon efterfrågar kraftaggregat som garanterar full drift i tuffa miljöer, samtidigt som de är enkla att använda. ENA400-M serien ingår i vårt one-package-to-fit-all program, utvecklat tillsammans med våra kunder för enklare lagerhållning och kortare Time-to-Market.
Martin Fredmark, Powerbox Vice President Product Management
Framtiden handlar om energi. Elektrisk energi är drivkraften för en stor del av den effektiva infrastruktur vi baserar våra lösningar för kommande generationer på. Vi bidrar på alla fronter från hållbara transporter och automation till morgonsagens sjukvård.
Martin Sjöstrand, VD, Powerbox
Med den senaste teknologin inom digital power kombinerad med avancerad coreless energy transfer är GB350 en ny viktig byggsten i Powerbox verktygslåda för strömförsörjning. Ett starkt sortiment av olika plattformar har varit och är en viktig grund för att leverera optimering och reducerad time-to-market för de över 3.500 krävande applikationer vi hittills försett med kundanpassade kraftlösningar. Nu har vi stärkt oss ytterligare för applikationer som t.ex. magnetisk resonanstomografi.
Tomas Isaksson, Chief Technology Officer hos Powerbox
Patricks erfarenhet av och djupa engagemang i kraftindustrin, tillsammans med hans passion för energieffektivitet och miljöansvar, har genomsyrat hans marknadsföringsarbete på Powerbox och lett till mycket positiva resultat. Styrelsen är övertygad att hans kompetens och engagemang ska ge motsvarande positiva bidrag för de verksamheter vi förvärvat under 2016. Jag gratulerar honom till den nya utnämningen och är övertygad att hans framgång hittills nu fortsätter och kommer hela vår verksamhet till del.
Martin Sjöstrand, VD, Powerbox
De nya produkterna är resultatet av en kontinuerligt pågående evolution av våra produktplattformar. Energidensiteten är ökad med 40% samtidigt som verkningsgraden höjts och funktionaliteten ökat
Harm-Jelle Zwier - Senior Design Engineer
I industriella fordonsapplikationer integreras batteriladdare på mycket begränsade utrymmen vilket kräver låg profil och hög verkningsgrad. Med utnyttjande av lågprofilteknologi och integrerade komponenter har våra konstruktörer tagit fram en ny serie laddare med inbyggd intelligens.
Patrick Le Fèvre, Marketing and Communication Director på Powerbox
Syftet med DC/DC omvandlare för kretskortmontage har alltid varit att förenkla konstruktionsprocessen och korta time to market. Med det ökande kravet från systemkonstruktörer att hantera många olika bus-spänningar och från de ansvariga för försörjningskedjan att reducera produktflora och lagerhållning har Powerbox arbetat hårt för att finna kraftlösningarnas schweiziska fickkniv. PQB50U-72S och PFB600W-110S är utmärkta exempel på vad som kommit ut ur det arbetet. De är svar på en ny kravbild.
Martin Fredmark, VP Product Management
Utryckningsfordon och moderna långfärdsbussar med bl.a. radiolokalisering, Internet och on-board video går i spetsen med krav på flexibla och tillförlitliga system för lokal strömförsörjning av krävande applikationer. ENA100 och ENA200, med enkelt handhavande och hög tillförlitlighet, är ledande produkter i sin klass.
Patrick Le Fevre, Marketing Director Powerbox
Den fantastiska utvecklingen för tele-medicin, med ett ökande antal anslutna utrustningar, Internet of Things (IoT), och t.o.m. kirurgiska ingrepp med fjärrstyrda robotar, har lett till att radiostörningar fått hög prioritet inom den medicinska industrin.
Patrick Le Fèvre, Marketing Director på Powerbox
OBS01 är resultatet av två års intensivt R&D arbete och tekniska innovationer för att kunna erbjuda våra kunder en omvandlare med marknadens högsta effekttäthet, lägsta EMI, och en läckström under 300µA. Det här är spjutspetsteknologi
Martin Fredmark, VP Product Management på Powerbox
Säkerheten kommer alltid i första hand för kraftaggregat avsedda för medicinsk utrustning, speciellt när det gäller CF (Cardial Floating) applikationer där utrustningen är ansluten till patientens hjärta. Minsta möjliga läckström är konstant i fokus i vårt kontinuerliga arbete med nya teknologier för ytterligare höjd patientsäkerhet.
Martin Fredmark, Vice President Product Management
Med vår inriktning på kunder som kräver tillförlitliga och energisnåla kraftlösningar från en högkompetent och serviceinriktad partner växer Powerbox markant snabbare än marknaden.
Martin Sjöstrand, VD, Powerbox
Vi siktade högt när vi konstruerade EXM30 serien. Läckströmskraven för typ CF och andra kritiska applikationer, vatteniträngningskrav för hemsjukvård och medicinska klass 2 utrymmen, hög ambitionsnivå för livslängd, effektförluster, toppbelastning, etc. samt en ambition att ha ett standardutförande för global användning; allt detta fanns på önskelistan. Läckström under 10µA, kapslingsklass IP21, IEC 60601-1-11 godkännande för hemsjukvård, 88 % verkningsgrad, 440 000 timmar MTBF, 85-264 VAC inspänningsområde, och ett utförande med utbytbara AC-pluggar visar att vi lyckades.
Martin Fredmark, chef för produktledningen
Det Powerbox och/eller Craftec ni känner blir gradvis ännu bättre och enklare att arbeta med. Vårt förändringsarbete är pågående.
Martin Sjöstrand, VD
Med en välbeprövad design plattform, användandet av få komponenter och produktion i en erfaren och väletablerad fabrik så är vi övertygade om att vi kan erbjuda en produkt med hög tillförlitlighet och prisvärd produkt för de flesta applikationer både i rullande och stationära applikationer inom järnvägsindustrin
Jan Ancker, Powerbox
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp

Prenumerera