Powerbox är nu stolt deltagare i FN:s Global Compact

Powerbox, ett av Europas största strömförsörjningsföretag och sedan mer än fyra decennier en ledare i optimerade strömförsörjningslösningar för krävande applikationer, och aktivt drivande i utvecklingen av hållbara energilösningar, är nu ansluten som ”Participant” i FN:s Global Compact, det största internationella initiativet för företags samhällsansvar. Som ”Participant” integrerar Powerbox Global Compact’s tio principer i sitt arbetssätt och driver verksamheten i linje med hållbarhet och socialt ansvar. 

Powerbox, både på egen hand och i sina affärssamarbeten, tillämpar, stödjer och driver en uppsättning kärnvärderingar inom områdena mänskliga rättigheter, rättigheter i arbetslivet, miljö och korruption. Vårt arbetssätt, från det lilla till det stora, siktar mot reducerad miljöpåverkan parallellt med fördjupat socialt engagemang och stöd för de tio principerna i FN:s Global Compact.

“Elektrisk energi är en hörnpelare i den energieffektiva infrastruktur vi skapar för kommande generationer. Powerbox deltar aktivt i allt från hållbara transporter och automatisering till morgondagens sjukvård” säger Martin Sjöstrand, Powerbox CEO. ”Vårt löfte är att uppträda som goda globala företagsmedborgare och aktivt bidra till skapandet av en bättre framtid i alla aspekter. Vi är starkt engagerade för de tio principerna i FN:s Global Compact.”

Mänskliga rättigheter – Powerbox verksamhet respekterar och stödjer skyddet av internationellt proklamerade mänskliga rättigheter. Företaget kommer inte att delta i något som överträder dessa rättigheter.

Rättigheter i arbetslivet – Powerbox upprätthåller föreningsfrihet och rätten till kollektivförhandlingar, eliminering av tvångsarbete i alla former, avskaffande av barnarbete, samt undanröjande av diskriminering avseende sysselsättning och yrke.

Miljö – Powerbox verksamhet stödjer ett avvägt försiktigt hanterande av miljömässiga utmaningar. Vi tar initiativ för större miljömässigt ansvarstagande och uppmuntrar utveckling och spridning av miljövänlig teknologi.

Arbete mot korruption – I hela sin verksamhet arbetar Powerbox mot korruption i alla dess former, inklusive mutor och utpressning.

”Powerbox engagemang för miljö, samhälle och ledning börjar med företagets värdesystem och principer för sin affärsutövning. Verksamheten bedrivs i alla lägen i enlighet med grundläggande principer inom områdena mänskliga rättigheter, rättigheter i arbetslivet, miljö och korruption” säger Patrick Le Fèvre, C.M.C.O och Powerbox hållbarhetsambassadör. ”Genom införlivandet av Global Compact i Powerbox strategier, policies och rutiner, och genom skapandet av en integritetskultur, upprätthåller företaget sitt ansvar för vår värld och dess innevånare samtidigt som man bäddar för långsiktig hållbar framgång.”

För mer information

Besök www.prbx.com
Kontakta Patrick Le Fèvre, Chief Marketing and Communications Officer
+46 (0)158 703 00
marcom@prbx.com

Om Powerbox

Powerbox, grundat 1974, har huvudkontor i Sverige och lokal verksamhet i 15 länder på 4 kontinenter. Företagets kunder finns över hela världen. Vi riktar oss i första hand mot fyra marknader – industri, medicin/sjukvård, transport/järnväg och försvar – där vi utvecklar och marknadsför högkvalitativa strömförsörjningslösningar för krävande applikationer. Vi använder vår expertis till att öka våra kunders konkurrenskraft genom optimerade strömförsörjningslösningar. Alla delar av vår verksamhet, från konstruktion till kundservice, är inriktade på att uppnå den optimeringen. Powerbox har ett grundmurat rykte för innovationskraft och kvalitet, resulterande i bl.a. minskad energiförbrukning och miljöpåverkan över hela produktlivscykeln.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Elektrisk energi är en hörnpelare i den energieffektiva infrastruktur vi skapar för kommande generationer. Powerbox deltar aktivt i allt från hållbara transporter och automatisering till morgondagens sjukvård. Vårt löfte är att uppträda som goda globala företagsmedborgare och aktivt bidra till skapandet av en bättre framtid i alla aspekter. Vi är starkt engagerade för de tio principerna i FN:s Global Compact.
Martin Sjöstrand, VD, Powerbox
Powerbox engagemang för miljö, samhälle och ledning börjar med företagets värdesystem och principer för sin affärsutövning. Verksamheten bedrivs i alla lägen i enlighet med grundläggande principer inom områdena mänskliga rättigheter, rättigheter i arbetslivet, miljö och korruption. Genom införlivandet av Global Compact i Powerbox strategier, policies och rutiner, och genom skapandet av en integritetskultur, upprätthåller företaget sitt ansvar för vår värld och dess innevånare samtidigt som man bäddar för långsiktig hållbar framgång.
Patrick Le Fèvre, C.M.C.O och Powerbox hållbarhetsambassadör