Powerbox S-CAP BOOST teknologi ger lasttoppkapacitet och säkerhet för industriella och medicinska applikationer

Powerbox, ett av Europas största strömförsörjningsföretag och sedan mer än fyra decennier en ledare i optimerade strömförsörjningslösningar för krävande applikationer, lanserar sin första supercapacitor boost teknologi, S-CAP BOOST, med backup- och toppbelastningslösningar för industi- och medicinapplikationer. S-CAP BOOST är baserad på den senaste superkondensator teknologin kombinerad med intelligent styrning och övervakning. Den är framtagen dels som lösning vid kortfristiga toppbelastningar, dels som backup i applikationer där Lithium Ion eller syrabatterier inte kan användas p.g.a. säkerhetsnormer. S-CAP BOOST kan, beroende på applikationens krav, konfigureras för att ladda och övervaka superkondensatorbanker som en UPS, som backup för en periods säker drift före nedkoppling, eller för hantering av kortfristiga toppbelastningar utan att påverka varken lasten, huvudmatningen, eller dess batteri, i applikationer som laser, elmotorer, och röntgenutrustning.

Kritiska applikationer i krävande eller hårt reglerade miljöer måste ofta uppfylla hårda krav avseende både kemiska och andra risker. Detta innebär bl.a. att vissa batterier, som t.ex. Lithium Ion, ibland inte kan användas. Energireserv för larmar och för säker nedkoppling måste lösas på andra sätt. Här erbjuder superkondensatorer en attraktiv möjlighet. Kapaciteten kan spänna från några få Farad upp till 200 Farad för enskilda applikationer, och upp till containerstorlek för stora system. S-CAP BOOST teknologin ger exakt styrning av vitala parametrar i tillämpningar från en enstaka 2,8V superkondensatorcell till komplexa system med specifika spänningar och energimängder för varje specifik applikation.

Ett exempel på en produkt med S-CAP BOOST teknologi är 29F-54V-60A, en 2500W backup enhet för en industriell processtyrningsdator som installerats i en hårt reglerad miljö. Enheten har 22 superkondensatorer på totalt 29 Farad och är inrymd i ett 19” 2U chassi. Kapaciteten är 2500W i 5 sekunder vid full last och 30 sekunder vid halv last. 29F-54V-60A innehåller en strömstyrd DC/DC omvandlare som håller superkondensatorerna konstant fulladdade. Den har också aktiv cell laddningsstyrning med lastbalansering, övervakning av cellkonditionen samt larm. Larmen omfattar hög cellspänning, låg cellspänning, noll cellspänning, samt temperatur och är åtkomliga via en fysisk anslutning med digital styrning och övervakning som option.

“Applikationer med krav på akut backup eller med höga toppbelastningar blir allt vanligare och superkondensatorer integrerade i kraftaggregat har växt fram som ett passande och mycket tillförlitligt alternativ” säger Patrick Le Fèvre, Powerbox’s Chief Marketing and Communication Officer. ”Powerbox S-CAP BOOST är en utmärkt plattform inför framtiden, Vi ser framför oss ett stort antal olika applikationer för energilagring med superkondensatorteknologi, och inte enbart för el-fordon.”

Jämfört med Lithium Ion med en cyklingsförmåga (antal laddningar/urladdningar) på mellan 500 och 1000, så har superkondensatorer en cyklingsförmåga på mellan 500.000 och 20.000.000, vilket gör teknologin extremt lämplig för applikationer med ett stort antal energirika laddningscykler, som t.ex. industriell eller medicinsk laser. Det är för sådant S-CAP BOOST teknologin utvecklats, med noggrann styrning av superkondensatorernas laddning för energioptimering mellan varje cykel och mycket hög säkerhet och tillförlitlighet.

För mer information

Besök www.prbx.com
Kontakta Patrick Le Fèvre, Chief Marketing and Communications Officer
+46 (0)158 703 00
marcom@prbx.com

Om Powerbox

Powerbox, grundat 1974, har huvudkontor i Sverige och lokal verksamhet i 15 länder på 4 kontinenter. Företagets kunder finns över hela världen. Vi riktar oss i första hand mot fyra marknader – industri, medicin/sjukvård, transport/järnväg och försvar – där vi utvecklar och marknadsför högkvalitativa strömförsörjningslösningar för krävande applikationer. Vi använder vår expertis till att öka våra kunders konkurrenskraft genom optimerade strömförsörjningslösningar. Alla delar av vår verksamhet, från konstruktion till kundservice, är inriktade på att uppnå den optimeringen. Powerbox har ett grundmurat rykte för innovationskraft och kvalitet, resulterande i bl.a. minskad energiförbrukning och miljöpåverkan över hela produktlivscykeln.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Applikationer med krav på akut backup eller med höga toppbelastningar blir allt vanligare och superkondensatorer integrerade i kraftaggregat har växt fram som ett passande och mycket tillförlitligt alternativ. Powerbox S-CAP BOOST är en utmärkt plattform inför framtiden, Vi ser framför oss ett stort antal olika applikationer för energilagring med superkondensatorteknologi, och inte enbart för el-fordon.
Patrick Le Fèvre, Powerbox’s Chief Marketing and Communication Officer