Cosel förvärvar den svenska Powerbox - gruppen

Cosel Co, Ltd (6905: Tokyo) offentliggjorde idag att man förvärvar den svenska Powerboxgruppen. Powerbox har dotterbolag i 15 länder och omsätter mer än 400 MSEK. Med sina designenheter vid huvudkontoret i Gnesta, i Tyskland och i Nederländerna, samt med lokala säljbolag i Europa, USA, China och Australien, så erbjuder bolaget utveckling och tillverkning av standard och kundanpassade strömförsörjningslösningar för krävande applikationer inom Industri-, Medicinekinik-, Fordons- och Försvarssegmenten.

“Efter att ha nått den ledande positionen som tillverkare av strömförsörjningsaggregat i Japan, och med en omsättning överstigande  $230m, så är vår vision att expandera framgångarna globalt. Genom att införliva Powerboxgruppen i Cosel så ökar vi våra utvecklings som tillverkningssresurser och möjliggör en expansion av vårt erbjudande till både befintliga och nya kunder. Cosel och Powerbox innebär en perfekt kombination, vilket redan bevisats under det 30-åriga samarete som bolagen haft” säger Masato Tanikawa, Cosel President och CEO. "Vi ser att kraven på strömförsörjninglösningarna både konstant utökas men även dynamiskt förändras, vilket ökar betydelsen av att kunna erbjuda ett bredare program av standardprodukter, men även  en utökad förmåga till kundanpassningar. Sammanlagt ger det ger oss möjligheten att kunna leverera de lösningarna som kunderna förväntar sig. Med Powerbox spetskompetens inom kundanpassade strömförsörjningsaggregat kan vi erbjuda lösningar för nästan alla typer av applikationer inom Industri-, Medicinekinik-, Fordons- och Försvarssegmenten”.

”Vi hyser stora förhoppningar för framtiden med Cosel och ser fram emot att gemensamt skapa ett starkt globalt avtryck inom strömförsörjningsindustrin. De bägge bolagen kommer kunna adressera ett utökat behov av innovativa strömförsörjningslösningar med en samtidig respekt för miljön och genom det bidraga till våra kundernas mål att utveckla långsiktigt hållbara produkter” säger Martin Sjöstrand, Powerbox CEO. "Genom att bli en del av Cosel, så tar Powerbox ett viktigt steg in i framtiden. Bolagen delar viktiga värden såsom vikten av att sätta kvaliteten först och att fokusera på ett teknologiledarskap. Bägge bolagen har en solid bas att utgå ifrån för att med gemensam kraft fortsätta att utveckla nya teknologier applicerade i standard-, modiferade standard- och kundanpassade strömförsörjningsaggregat som bidrar till våra kundernas framgång och konkurrenskraft."

På bilden, från vänster till höger:
Mr. Martin Sjöstrand, CEO of Powerbox ; Mr. Masato Tanikawa, Cosel President and CEO


För mer information:

Cosel Europe GmbH
Nick Theodoris, European Sales & Marketing Manager
Tel:      +49 (0) 69-950079-0
Visit:    www.coseleurope.eu
Email:  nick@coseleurope.eu

Powerbox
Patrick Le Fèvre, Chief Marketing and Communications Officer 
Tel:      +46 (0) 158 703 00
Visit:   www.prbx.com
Email:  marcom@prbx.com

Om Cosel:
Sedan grundandet i Japan 1969 så har Cosel varit en av världens ledande tillverkare av högpreserande AC/DC-, DC/DC omvandlare och tillhörande EMC-filter. Med kvalitet, tillförlitlighet och flexibilitet som hörnstenar, sätter man en stolthet i att ha utvecklat några av de strömförsörjningsaggregaten med högst kvalitet och bevisad tillförlitlighet som finns på marknaden idag. Cosel, med huvudkontor i Toyama, Japan, omsätter $230m och har 670 medarbetare globalt och har säljbolag i Japan, Asien, Europa och i Nordamerica. Produktprogrammet riktar sig primärt mot krävande applikationer för segment som Industry, Produktionsautomation, Medicinteknik, Telecom, LED-ljus, Audio och Förnybar energi. En flexibel och innovativ grundsyn hos den manstarka egna designresursen skapar rätt förutsättningar att leverera produkter baserade på den senaste teknologin, och som möter kundernas allt utökade krav.

Om Powerbox
Powerbox, grundat 1974, har huvudkontor i Sverige och lokal verksamhet i 15 länder på 4 kontinenter. Företagets kunder finns över hela världen. Powerbox riktar sig i första hand mot fyra marknader – industri, medicin/sjukvård, transport/järnväg och försvar – där man utvecklar och marknadsför högkvalitativa strömförsörjningslösningar för krävande applikationer. Powerbox använder sin expertis till att öka sina kunders konkurrenskraft genom optimerade strömförsörjningslösningar. Alla delar av verksamheten, från konstruktion till kundservice, är inriktade på att uppnå den optimeringen. Powerbox har ett grundmurat rykte för innovationskraft och kvalitet, resulterande i bl.a. minskad energiförbrukning och miljöpåverkan över hela produktlivscykeln.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Efter att ha nått den ledande positionen som tillverkare av strömförsörjningsaggregat i Japan, och med en omsättning överstigande $230m, så är vår vision att expandera framgångarna globalt. Genom att införliva Powerboxgruppen i Cosel så ökar vi våra utvecklings som tillverkningssresurser och möjliggör en expansion av vårt erbjudande till både befintliga och nya kunder. Cosel och Powerbox innebär en perfekt kombination, vilket redan bevisats under det 30-åriga samarete som bolagen haft.
Masato Tanikawa, Cosel President och CEO
Vi hyser stora förhoppningar för framtiden med Cosel och ser fram emot att gemensamt skapa ett starkt globalt avtryck inom strömförsörjningsindustrin. De bägge bolagen kommer kunna adressera ett utökat behov av innovativa strömförsörjningslösningar med en samtidig respekt för miljön och genom det bidraga till våra kundernas mål att utveckla långsiktigt hållbara produkter.
Martin Sjöstrand, Powerbox CEO