Intelligent batteriladdare för fordons- och industriapplikationer förändrar spelplanen

Powerbox, ett av Europas största strömförsörjningsföretag och sedan mer än fyra decennier en ledare i optimerade strömförsörjningslösningar för krävande applikationer, lanserar en ny produkt i sin Automotive Line, den smarta DC/DC ENA200-Charger. Framtagen som svar på marknadens nya behov av intelligenta och flexibla laddningslösningar för fordon och krävande industriapplikationer, utnyttjar ENA200-Charger de senaste teknologierna för intelligent laddning. Som en del av det ”One package to fit all” program som vi utvecklat med våra kunder, passar ENA200-Charger i samma IP21 hölje som de isolerade DC/DC omvandlarna ENA100 och ENA200. ENA200-Charger har en micro-controller med mycket avancerad firmware för optimerad laddning och långt batteriliv. Den har förprogrammerade laddningsalgoritmer för standard blybatterier, AGM (Absorbed Glass Matte), Gel celler och Kalcium. Applikationsspecifika profiler kan också laddas ner vid Powerbox Configuration Centers för att passa kundspecifika applikationer. ENA200-Charger har temperaturövervakning för lasten och intelligent gnistskydd. Den finns för matning från 12V och 24V system och levererar en smart justerbar utspänning för 12V batterier. Laddningsströmmen är upp till 15A och toppeffekten 216W. ENA200-Charger har galvanisk isolation på 500VDC (ingång/utgång/hölje).

En ny generation av utrustning i fordon och krävande industriapplikationer som t. ex. gruvmaskiner, skogsindustri, tunga transportfordon, geo-lokalisering, truckar och eldrivna städfordon, behöver enkla och effektiva intelligenta strömförsörjningslösningar för en näst intill oändlig flora av applikationer. Autonoma system matade från lokala batterier ställer konstruktörer inför svåra utmaningar både i val av batteriteknologi och i typ av laddare. För laddaren blir också, i tillägg till laddningsprincip och prestanda, storleken allt viktigare då den ofta integreras med annan utrustning.

Powerbox ENA200-Charger är utformad för att förenkla integrering. IP21 lågprofilhöljet i polykarbonat med måtten 116 x 88 x 18mm gör den till en av de tunnaste DC/DC laddarna på marknaden. Den integrerade basplattan har fyra monteringshål för fastsättning på en monteringsplåt eller direkt på ett fordonschassi. Den låga vikten på under 500g bidrar till utmärkta prestanda vid vibrationstester (5-50Hz, acceleration ±7,35m/s2)

ENA200-Charger har skydd för övertemperatur, kortslutning och reverserad spänning, samt en intelligent programmerad gnistskyddsfunktion som konstant mäter anslutningen till batteriet innan laddning påbörjas. Med standardinställningen kan laddningen inte starta om spänningen är under 5V, men det värdet kan omprogrammeras för speciella applikationer.

“I industriella fordonsapplikationer integreras batteriladdare på mycket begränsade utrymmen vilket kräver låg profil och hög verkningsgrad. Med utnyttjande av lågprofilteknologi och integrerade komponenter har våra konstruktörer tagit fram en ny serie laddare med inbyggd intelligens” säger Patrick Le Fèvre, Marketing and Communication Director at Powerbox. ”ENA200-Charger ingår i ”One Packaget o Fit All” projektet som tagits fram i nära samarbete med våra partners och kunder, med syftet att reducera både time to market och lagerhålling.”

ENA200-Charger finns i två inspänningsvarianter, 12V (9V till 18V) och 24V (18V till 32V), båda med 15A/250W toppeffekt. De tre förprogrammerade laddningsalgoritmerna (standard blybatteri, AGM, gel och kalcium) väljs med en omkopplare på fronten. Fyra LED visar laddningsgrad från låg till full medan en femte röd LED indikerar felsignal. Laddningsmetoden baseras på 5 steg; IUIU + puls. De förprogrammerade algoritmerna passar för de allra flesta applikationer. Vid speciella krav kan kundanpassade laddningskurvor programmeras av Powerbox Configuration Centers. Enheten har ingång för en NTC temperatursensor, för övervakning och optimering av lasten.

Den komponentsnåla plattformen, push-pull med diodemulerad synkron likriktning och lågförlust switching-komponenter på sekundärsidan, bidrar till hög verkningsgrad och tillförlitlighet. Layouten är optimerad för effektivt strömflöde och låg EMI. Verkningsgraden är över 95% och inströmmen under 100mA vid noll-last och under 1mA i stand-by läge.

Konstruerad för att uppfylla immunitetsnormen ISO7637-2 klarar ENA200-Charger spänningstoppar på 2kV och tillämpliga delar av EMC EN61000. Den uppfyller också RoHS II och REACH.

För mer information
Besök www.prbx.com
Kontakta Patrick Le Fèvre, Director Marketing and Communication
+46 (0)158 703 00
marcom@prbx.com

Om Powerbox
 
Powerbox, grundat 1974, har huvudkontor i Sverige och lokal verksamhet i 15 länder på 4 kontinenter. Företagets kunder finns över hela världen. Vi riktar oss i första hand mot fyra marknader – industri, medicin/sjukvård , transport/järnväg och försvar – där vi utvecklar och marknadsför högkvalitativa strömförsörjningslösningar för krävande applikationer. Vi använder vår expertis till att öka våra kunders konkurrenskraft genom optimerade strömförsörjningslösningar. Alla delar av vår verksamhet, från konstruktion till kundservice, är inriktade på att uppnå den optimeringen. Powerbox har ett grundmurat rykte för innovationskraft och kvalitet, resulterande i bl.a. minskad energiförbrukning och miljöpåverkan över hela produktlivscykeln.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

I industriella fordonsapplikationer integreras batteriladdare på mycket begränsade utrymmen vilket kräver låg profil och hög verkningsgrad. Med utnyttjande av lågprofilteknologi och integrerade komponenter har våra konstruktörer tagit fram en ny serie laddare med inbyggd intelligens.
Patrick Le Fèvre, Marketing and Communication Director på Powerbox