Powerbox utnämner Patrick Le Fèvre till Chief Marketing and Communications Officer

Powerbox International AB utnämner Patrick Le Fèvre, företagets nuvarande Marketing and Communication Director, till Chief Marketing and Communications Officer (CMCO). Patrick behåller sitt nuvarande ansvar för marknadsföring av Powerbox standard och kundspecifika produkter och lösningar. Med start 2017-01-01 är han även ansvarig för marknadsföringen av kraftlösningar från Eplax, ett tyskt företag Powerbox förvärvade i maj 2016, och för produkter framtagna av tidigare Power Technics BV, ett holländskt företag vars tillgångar powerbox förvärvade i april 2016. Patrick Le Fèvres roll som medlem i Powerbox corporate business team, rapporterande till gruppens CEO Martin Sjöstrand, är oförändrad.

Martin Sjöstrand säger: “Patricks erfarenhet av och djupa engagemang i kraftindustrin, tillsammans med hans passion för energieffektivitet och miljöansvar, har genomsyrat hans marknadsföringsarbete på Powerbox och lett till mycket positiva resultat. Styrelsen är övertygad att hans kompetens och engagemang ska ge motsvarande positiva bidrag för de verksamheter vi förvärvat under 2016. Jag gratulerar honom till den nya utnämningen och är övertygad att hans framgång hittills nu fortsätter och kommer hela vår verksamhet till del.”

Patrick kommenterar: ”I mitt nära samarbete med produktutveckling och produktledning under det senaste året har jag mött en innovationskraft inom Powerbox som jag sällan sett under mina 25 år inom kraftindustrin. Dessutom används den här förmågan för de två viktigaste aspekterna på kraftomvandlare, ur våra kunders perspektiv. Det är energieffektivitet och kort time-to-market, även för de mest komplicerade kundspecifika lösningarna. Den filosofin genomsyrar all vår produktutveckling och jag ser fram emot arbetet med att illustera och kommunicera det för hela gruppens verksamhet.”

Patrick Le Fèvre är en marknadsförare och tekniker som arbetat internationellt inom kraftindustrin i mer än två decennier. Han är en välkänd och högt respekterad presentatör på branschkonferenser världen över och hans artiklar, med tyngdpunkt inom området ren energi, har publicerats av ledande branschpublikationer och websidor vid mer än 200 tillfällen.

Innan Patrick Le Fèvre började på Powerbox i November 2015 innehade han ledande befattningar inom marknadsföring och kommunikation på Ericsson Power Modules.

För mer information
Besök www.prbx.com
Kontakta Patrick Le Fèvre, Director Marketing and Communication
+46 (0)158 703 00
marcom@prbx.com

Om Powerbox
Powerbox, grundat 1974, har huvudkontor i Sverige och lokal verksamhet i 15 länder på 4 kontinenter. Företagets kunder finns över hela världen. Vi riktar oss i första hand mot fyra marknader – industri, medicin/sjukvård , transport/järnväg och försvar – där vi utvecklar och marknadsför högkvalitativa strömförsörjningslösningar för krävande applikationer. Vi använder vår expertis till att öka våra kunders konkurrenskraft genom optimerade strömförsörjningslösningar. Alla delar av vår verksamhet, från konstruktion till kundservice, är inriktade på att uppnå den optimeringen. Powerbox har ett grundmurat rykte för innovationskraft och kvalitet, resulterande i bl.a. minskad energiförbrukning och miljöpåverkan över hela produktlivscykeln.


Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Patricks erfarenhet av och djupa engagemang i kraftindustrin, tillsammans med hans passion för energieffektivitet och miljöansvar, har genomsyrat hans marknadsföringsarbete på Powerbox och lett till mycket positiva resultat. Styrelsen är övertygad att hans kompetens och engagemang ska ge motsvarande positiva bidrag för de verksamheter vi förvärvat under 2016. Jag gratulerar honom till den nya utnämningen och är övertygad att hans framgång hittills nu fortsätter och kommer hela vår verksamhet till del.
Martin Sjöstrand, VD, Powerbox