Powerbox S-CAP BOOST utvald av elektronikindustrin som en av årets mest betydelsefulla produkter

Powerbox, ett av Europas största strömförsörjningsföretag och sedan mer än fyra decennier en ledare i optimerade strömförsörjningslösningar för krävande applikationer, tillkännager med stolthet att deras nya S-CAP BOOST plattform av EDN magazine valts ut som en av 2018 års mest betydelsefulla produkter.

Den 17 januari 2019 tillkännagav AspenCores EDN sin ”2018 EDN Hot 100” hedrande elektronikindustrins mest betydelsefulla produkter under året, baserat på innovation, användbarhet och popularitet. Läsare och redaktörer på EDN, ett forum för elektronik av ingenjörer för ingenjörer, har valt ut produkterna till Hot 100 listan från produkter inom 10 kategorier representerande elektronikindustrin och dess mest innovativa teknologier. I kategorin ”Power” har Powerbox 29F-54V-60A UPS modul, baserad på företagets innovativa S-CAP BOOST teknologi, utvalts och fått sitt erkännande.

“Jag blev helt fascinerad när jag 2018 såg Powerbox utveckling av en supercapacitor boost teknologi kallad S-CAP BOOST. Superkondensatorer är välkända för sina backup och snabba toppeffekts egenskaper. Genom att lägga till intelligent styrning och övervakning har Powerbox konstruktörer skapat en mycket intressant 2500W backup lösning för krävande industriella applikationer”, säger Steve Taranovich, chefsredaktör, Planet Analog och senior technical editor på EDN Analog and Power. ”Det är en perfekt produkt för snabba backup applikationer för att rädda data och hindra skador på utrustning, något som Lithium Ion eller andra batterilösningar inte klarar av.”

Kritiska applikationer i krävande miljöer eller med begränsade utrymmen är ofta strikt reglerade avseende kemiska och andra utmanande risker. Ofta reduceras eller helt förbjuds användningen av vissa batterityper som t.ex. Lithium Ion. Applikationerna behöver av säkerhetsskäl tillräcklig backup effekt för att driva larmar och säkerhetsavstängningar. Under sådana utmanande förhållanden ersätts konventionella batterier av superkondensatorbanker i standardapplikationer med värden från några få Farad till 200 Farad, eller upp till containerstorlek vid stora system. S-CAP BOOST teknologin styr med stor noggrannhet viktiga parametrar, från en enkel 2,8V superkondensator till ett brett utbud av enheter som möter specifika spännings och effektbehov för en given applikation. 

“Vi är hedrade över det här erkännandet från ledande media AspenCore’s EDN för vårt kontinuerliga arbete med att ge våra kunder innovativa strömförsörjningslösningar för krävende applikationer.”  säger Patrick Le Fèvre, Chief Marketing and Communication Officer på Powerbox. “Ett växande antal applikationer har behov av nöd-backup eller höga toppströmmar, och att integrera superkondensatorer i strömförsörjningsaggregat har utvecklats till en extremt tillförlitlig lösning väl värd att övervägas vid framtagning av system med sådana behov. Powerbox S-CAP BOOST är en plattform för framtiden och vi ser framför oss en stor mängd applikationer med energilagringsteknologi byggd på superkondensatorer, och inte enbart för eldrivna fordon.”

  

Foto: PRBX / Shutterstock 

29F-54V-60A, byggd i ett 19” 2U chassi, har 22 superkondensatorer på tillsammans 29 farad och en kapacitet på 2500W.

Aktuella länkar:

Powerbox (PRBX) 29F-54V-60A UPS module
https://www.prbx.com/product/ups-module-29f/

EDN Hot 100 Products 2018
https://www.edn.com/electronics-products/other/4461477/EDN-Hot-100-products-of-2018

För mer information

Besök www.prbx.com
Kontakta Patrick Le Fèvre, Chief Marketing and Communications Officer
+46 (0)158 703 00
marcom@prbx.com

Om Powerbox
Powerbox, grundat 1974, har huvudkontor i Sverige och lokal verksamhet i 15 länder på 4 kontinenter. Företagets kunder finns över hela världen. Vi riktar oss i första hand mot fyra marknader – industri, medicin/sjukvård , transport/järnväg och försvar – där vi utvecklar och marknadsför högkvalitativa strömförsörjningslösningar för krävande applikationer. Vi använder vår expertis till att öka våra kunders konkurrenskraft genom optimerade strömförsörjningslösningar. Alla delar av vår verksamhet, från konstruktion till kundservice, är inriktade på att uppnå den optimeringen. Powerbox har ett grundmurat rykte för innovationskraft och kvalitet, resulterande i bl.a. minskad energiförbrukning och miljöpåverkan över hela produktlivscykeln. Powerbox är ett företag inom Cosel gruppen.

Om Cosel
Cosel, grundat i Japan 1969, är ett av världens ledande företag för utveckling och tillverkning av högpresterande AC-DC kraftaggregat, DC-DC omvandlare och EMI filter. Med kvalitet, tillförlitlighet och flexibilitet som huvudfokus känner vi stolthet över att utveckla några av de mest högkvalitativa och tillförlitliga produkter som finns i världen idag. Cosel, med säljkontor i Japan, Asien, Europa och Nordamerika, har ca 790 medarbetare och omsätter284 miljoner USD.

https://en.cosel.co.jp/corporate/

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Jag blev helt fascinerad när jag 2018 såg Powerbox utveckling av en supercapacitor boost teknologi kallad S-CAP BOOST. Superkondensatorer är välkända för sina backup och snabba toppeffekts egenskaper. Genom att lägga till intelligent styrning och övervakning har Powerbox konstruktörer skapat en mycket intressant 2500W backup lösning för krävande industriella applikationer.
Steve Taranovich, chefsredaktör, Planet Analog och senior technical editor på EDN Analog and Power