Powerbox ansluter sig som stolt medlem i FN:s Global Compact

Powerbox, ett av Europas största strömförsörjningsföretag och sedan mer än fyra decennier en ledare i optimerade strömförsörjningslösningar för krävande applikationer, och aktivt drivande i utvecklingen av hållbara energilösningar, har anslutit sig som medlem i FN:s Global Compact, det största internationella initiativet för företags samhällsansvar. Som medlem förbinder sig Powerbox att stödja och främja Global Compacts tio principer inom områdena mänskliga rättigheter, rättigheter i arbetslivet, miljö och korruption.

Powerbox engagemang för miljö, samhälle och ledning börjar med företagets värdesystem och principer för sin affärsutövning. Verksamheten bedrivs i alla lägen i enlighet med grundläggande principer inom områdena mänskliga rättigheter, rättigheter i arbetslivet, miljö och korruption. Genom införlivandet av Global Compact i Powerbox strategier, policies och rutiner, och genom skapandet av en integritetskultur, upprätthåller företaget sitt ansvar för vår värld och dess innevånare samtidigt som man bäddar för långsiktig hållbar framgång.

“Framtiden handlar om energi. Elektrisk energi är drivkraften för en stor del av den effektiva infrastruktur vi baserar våra lösningar för kommande generationer på. Vi bidrar på alla fronter från hållbara transporter och automation till morgonsagens sjukvård.” säger Martin Sjöstrand, Powerbox CEO. ”Att ansluta oss till FN:s Global Compact återspeglar vårt engagemang för en ökad takt på vägen mot en hållbar framtid, genom att med hållbarhet som ledstjärna lösa energiutmaningar i de segment där vi är verksamma.” 

Miljö och hållbarhet har alltid en central plats i allt Powerbox gör. Inom alla områden, som produktutveckling, produktion, materialanskaffning, transporter och verksamheten i stort, introducerar man kontinuerligt teknologier, processer och metoder som minskar både energiförbrukning och annan miljöpåverkan.

“Vårt löfte är att agera som goda världsmedborgare och aktivt bidra till skapandet av en bättre gemensam framtid, där vi omfamnar miljö-, samhälls- och ledningsaspekter.” säger Patrick Le Fèvre, C.M.C.O och Powerbox hållbarhetsambassadör. ”Vi förändrar vårt arbetssätt och har introducerat aktiviteter, från det komplexa till det enkla, där vi reducerar vår miljöpåverkan och bidrar till ett hållbart samhälle.”

De tio principerna i FN:s Global Compact grundar sig på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, ILO:s grundläggande konventioner om de mänskliga rättigheterna i arbetslivet, Rio-deklarationen om miljö och utveckling, samt FN:s konvention mot korruption.

https://www.unglobalcompact.org/

För mer information

Besök www.prbx.com
Kontakta Patrick Le Fèvre, Chief Marketing and Communications Officer
+46 (0)158 703 00
marcom@prbx.com

Om Powerbox

Powerbox, grundat 1974, har huvudkontor i Sverige och lokal verksamhet i 15 länder på 4 kontinenter. Företagets kunder finns över hela världen. Vi riktar oss i första hand mot fyra marknader – industri, medicin/sjukvård, transport/järnväg och försvar – där vi utvecklar och marknadsför högkvalitativa strömförsörjningslösningar för krävande applikationer. Vi använder vår expertis till att öka våra kunders konkurrenskraft genom optimerade strömförsörjningslösningar. Alla delar av vår verksamhet, från konstruktion till kundservice, är inriktade på att uppnå den optimeringen. Powerbox har ett grundmurat rykte för innovationskraft och kvalitet, resulterande i bl.a. minskad energiförbrukning och miljöpåverkan över hela produktlivscykeln.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Framtiden handlar om energi. Elektrisk energi är drivkraften för en stor del av den effektiva infrastruktur vi baserar våra lösningar för kommande generationer på. Vi bidrar på alla fronter från hållbara transporter och automation till morgonsagens sjukvård.
Martin Sjöstrand, VD, Powerbox