Patrick Le Fèvre är ny Marketing and Communication Director på Powerbox

Powerbox tillkännagav idag att Patrick Le Fèvre tillträtt som Marketing Direktor, ansvarig för marknadsföring och kommunikation. Han ingår i företagets internationella ledningsgrupp och rapporterar till VD.

”Med vår inriktning på kunder som kräver tillförlitliga och energisnåla kraftlösningar från en högkompetent och serviceinriktad partner växer Powerbox markant snabbare än marknaden”, säger VD Martin Sjöstrand. ”Patricks expertis i både teknologin och marknadsföring blir stora tillgångar i vår fortsatta expansion världen över.”

Patrick Le Fèvre har med sig erfarenheten från 25 framgångsrika år som marknadsförare och ingenjör inom kraftelektronik. Han har varit i frontlinjen för marknadsföring av ny teknologi som t.ex. digitala kraftaggregat och initiativ för att reducera energiförbrukningen. Le Fèvre har författat och presenterat ett stort antal white papers och artiklar vid ledande internationella konferenser för kraftelektronik. Detta har lett till mer än 180 publiceringar i media världen över. Han deltar också i flera forum för miljöfrågor, där han bidrar med sin expertis inom ren energi.

Le Fèvre säger; ”Det är mycket spännande att bli en del av Powerbox Internationals team. Min erfarenhet av nära samarbete med produktledning, konstruktion och utveckling, speciellt avseende att reducera energiförbrukningen, blir en stor tillgång i min nya roll. Powerbox har en intressant produktportfölj och ett unikt arbetssätt för att reducera kundernas time-to-market samtidigt som man håller miljöaspekterna högt. Det är ett dynamiskt företag vars senaste produkter inom t.ex. medicinsektorn visar på en hög innovationsgrad."

Patrick Le Fèvre har tidigare varit Marketing and Communication Director för Ericsson Power Modules, och före det arbetat på de franska strömförsörjningstillverkarna Convergie och Micro-Gisco.

För mer information
Besök www.prbx.com
Kontakta Patrick Le Fèvre, Marketing & Communication Director
+46 (0)158 703 00
marcom@prbx.com

Powerbox, grundat 1974, har huvudkontor I Sverige och lokal verksamhet I 15 länder på 4 kontinenter. Företagets kunder finns över hela världen. Vi riktar oss i första hand mot fyra marknader – industri, medicin, transport/järnväg och försvar – där vi utvecklar och marknadsför högkvalitativa strömförsörjningslösningar för krävande applikationer. Vi använder vår expertis till att öka våra kunders konkurrenskraft genom optimerade strömförsörjningslösningar. Alla delar av vår verksamhet, från konstruktion till kundservice, är inriktade på att uppnå den optimeringen. Powerbox har ett grundmurat rykte för innovationskraft och kvalitet, resulterande i bl.a. minskad energiförbrukning och miljöpåverkan över hela produktlivscykeln. 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Med vår inriktning på kunder som kräver tillförlitliga och energisnåla kraftlösningar från en högkompetent och serviceinriktad partner växer Powerbox markant snabbare än marknaden.
Martin Sjöstrand, VD, Powerbox