Powerbox Group utnevner Patrick Le Fèvre til Chief Marketing and Communications Officer

Powerbox International AB har utnevnt Patrick Le Fèvre, til nå Marketing and Communication Director i selskapet, til stillingen som Chief Marketing and Communications Officer (CMCO). I det som vil bety en utvidelse av hans rolle og ansvar for å promotere Powerbox’ standard og kundespesifiserte produkter og løsninger, med virkning fra 1. Januar 2017, vil Le Fèvre også være ansvarlig for markedsføring av kundespesifiserte kraftforsyninger fra Eplax, et tysk selskap som Powerbox kjøpte i Mai 2016, og for produkter designet av tidligere Power Technics BV, et nederlandsk selskap som Powerbox overtok aktivitetene til i April 2016. Han vil fortsatt inngå i Powerbox’ forretningsteam og rapporterer til gruppens CEO, Martin Sjöstrand.

Sjöstrand sier at “Patricks erfaring og engasjement for kraftelektronikkindustrien, og hans interesse for energieffektivitet og miljøhensyn, har bidratt til fremragende resultater av hans markedsføringsarbeid for Powerbox. Etter styrets oppfatning, vil hans dyktighet og engasjement vise seg tilsvarende verdifullt med tanke på de nye aktivitetene vi har kjøpt opp gjennom 2016. Jeg vil gratulere ham med forfremmelsen, og jeg er overbevist om at hans suksess frem til nå vil videreføres gjennom hele gruppen.”

Le Fèvre kommenterer “Det tette samarbeidet med produktansvarlige og FoU gjennom det siste året har vist meg et innovasjonsnivå i Powerbox som jeg knapt har sett maken til i mine 25 år i kraftelektronikkindustrien. I tillegg retter selskapet sin innsats mot to av de viktigste aspektene rundt kraftomforming for våre kunder: energieffektivitet og kort time-to-market, selv for de mest komplekse og kundespesifiserte kraftløsningene. Denne filosofien omslutter all produktutvikling, så jeg ser virkelig frem til utfordringen med å konsolidere vår markedsføringsinnsats gjennom hele gruppen.”

Patrick Le Fèvre er en internasjonal markedsføringsekspert og ingeniør, som har arbeidet innen kraftelektronikk gjennom mer enn to tiår. Han er en anerkjent og høyt respektert foredragsholder ved industrikonferanser, og hans skriftlige arbeider, spesielt når det gjelder ren energi, er blitt publisert mer enn 200 ganger i ledende mediapublikasjoner og nettsteder.

Patrick Le Fèvre hadde ulike roller innen markedsføring og kommunikasjon hos Ericsson Power Modules i 20 år, før han sluttet seg til Powerbox i November 2015.

For mer informasjon
Besøk www.prbx.com
Vennligst kontakt Patrick Le Fèvre, Director Marketing and Communication
46 (0)158 703 00
marcom@prbx.com

Om Powerbox
Powerbox ble etablert i 1974, har hovedkvarter i Sverige og lokale virksomheter i 15 land på fire kontinenter, og betjener kunder over hele verden. Vi fokuserer på fire hovedmarkeder - industri, medisin, jernbane, transport og forsvar – der selskapet utvikler og markedsfører kraftomformingssystemer med høy kvalitet for krevende applikasjoner. Vårt formål er å bruke vår ekspertise til å styrke kundenes konkurranseevne ved å møte deres kraftbehov fullt og helt. Alle aspekter ved vår virksomhet er konsentrert om det målet, fra design av de avanserte komponentene som inngår i våre produkter, til vår kundeservice. Powerbox er anerkjent for tekniske innovasjoner som reduserer energiforbruket, og for selskapets evne til å håndtere hele produktlivssyklusen, og minimalisere den miljømessige påvirkningen. 

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker