Powerbox lanserer forladerløsning for jernbaneapplikasjoner på Innotrans 2018

Report this content

Powerbox, en av Europas største strømforsyningsleverandører og gjennom fire tiår en ledende kraft innen optimalisering av strømforsyningsløsninger for krevende applikasjoner, lanserer nå sin ENR1000-PC serie forlader-enhet, designet for å levere peak effekt til høyspennings kondensatorbanker i jernbaneapplikasjoner. Forladeren konverterer batteriets nominelle busspenning på 50VDC - 137,5VDC til en regulert utgangsspenning på 400VDC eller 600VDC, for lading av høyspennings kondensatorbanker som benyttes til å svitsje elektriske ventilaktuatorer, for eksempel for å låse opp og løfte pantografer (strømavtakere). ENR1000-PC serien leverer en spisseffekt på 1000W, er i stand til å lade en last på 5 til 35mF i løpet av to sekunder, og svitsjer automatisk til standbymodus når ladingen er fullført. ENR1000-PC serien inngår i PRBXs Enhanced Rail Power Solutions (PRBX-ERPS).

Innenfor en driftsspenning på inngangen så vid som fra 50VDC til 137,5VDC, dekker ENR1000-PC serien systemspenningene 72V, 96V og 110V i henhold til EN50155. Serien består av to modeller:

ENR1000D110/400-PC leverer 400VDC og er i stand til å lade en kapasitanslast på 5 til 35mF. Enheten tåler en maksimal spenning på 137,5VDC, en transientspenning på  154VDC og en ekstern revers spenning på utgangen på opp til 5,8kVDC.

ENR1000D110/600-PC leverer 600VDC til 10 – 12mF kapasitive laster. Enheten tåler en maksimal spenning og transient på 130VDC og en ekstern revers spenning på utgangen på opp til 2,5kVDC.

ENR1000-PC serien inkluderer overspennings-, overlast, kortslutning- og termisk beskyttelse.

Designet for både innendørs- og utendørs applikasjoner, kan ENR1000-PC serien opereres innenfor et stort temperaturområde, fra -40 til +70 grader C, EN50155 temperaturklasse TX og opp til +85 grader C under lagring.

Forladerenheten er designet i henhold til EN50155, EN50124-1 og IEC61287-1. Isolasjonsmotstanden fra sekundær til jord, og primær til sekundær, er på opp til 8,5kVDC, mens den for primær til jord er 1,5kVDC i ett minutt. Klarings- og krypdistanser er utformet i samsvar med IEC664, mens overspenning oppnår kategori II med en forurensingsgrad II klassifisering. ENR1000-PC serien tilhører materialgruppe IIIa , CTI 175-400.

Med tanke på krevende jernbaneapplikasjoner og EMC-miljø, er ENR1000-PC serien konstruert i samsvar med EN50155 EN50121-3-2 og EN50121-5, ESD til IEC61000-4-2 og IEC62236-3-2, immunitet mot raske transienter ifølge IEC61000-4-4 og IEC62236-3-2, overspenninger ifølge EN61000-4-5 og IEC62236-3-2.

Forladeren er bygget inn i en metallkapsling på 229 x 184 x 86mm. Inngangsforbindelsen er via en standard H15 kontakt, mens utgangen er en gjenget kontakt eller høyisolerte kabler på forespørsel. Enheten veier maksimalt 2,5 kg.

Produktet vil bli presentert under Innotrans 2018 i Berlin, 18. – 21. September 2018. Møt oss i Hall 17, Stand 103.

Forladeren konverterer den nominelle busspenningen fra batteriet på 50VDC og opp til 137,5VDC til en regulert utgangsspenning på 400VDC eller 600VDC for å lade høyspennings kondensatorbanker, som brukes til å svitsje elektriske ventilaktuatorer, som for eksempel for å frigjøre og løfte pantografer

Lenke til Powerbox Railway
https://www.prbx.com/product/enr1000-pc-series/

For mer informasjon:
Se www.prbx.com
Vennligst kontakt Patrick Le Fèvre, Chief Marketing and Communications Officer
+46 (0) 158 703 00
marcom@prbx.com

Om Powerbox
Powerbox ble etablert i 1974, har hovedkvarter i Sverige og lokale virksomheter i 15 land på fire kontinenter, og betjener kunder over hele verden. Vi fokuserer på fire hovedmarkeder - industri, medisin, jernbane, transport og forsvar – der selskapet utvikler og markedsfører kraftomformingssystemer med høy kvalitet for krevende applikasjoner. Vårt formål er å bruke vår ekspertise til å styrke kundenes konkurranseevne ved å møte deres kraftbehov fullt og helt. Alle aspekter ved vår virksomhet er konsentrert om det målet, fra design av de avanserte komponentene som inngår i våre produkter, til vår kundeservice. Powerbox er anerkjent for tekniske innovasjoner som reduserer energiforbruket, og for selskapets evne til å håndtere hele produktlivssyklusen, og minimalisere den miljømessige påvirkningen. 

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker