Powerbox lanserer komplett utvalg av DC/DC-omformere med høy inngangsspenning for bruk i mikrogrids og datasentre

Powerbox, en av Europas største produsenter av kraftforsyninger, og en ledende drivkraft innen optimalisering av kraftløsninger for krevende anvendelser gjennom fire tiår, har lansert en ny serie DC/DC-omformere med høy inngangsspenning rettet mot applikasjoner innenfor mikrogrid, datasentre og industri. Som del av selskapets industrielle produktlinje, tilbyr den nye serien med HVDC/DC omformere et inngangsspenningsområde fra 180VDC til 425VDC, og leverer utgangseffekter fra 150W til 750W. Spekteret av applikasjoner som drives av høyspennings DC-forsyninger vokser raskt, og samtlige applikasjoner, fra de nyeste mikrogrids og datasentre som benytter høye DC (HVDC) busspenninger for å redusere effekttap frem til industrielle systemer, krever bruksklare, kortmonterte kraftomformere. Powerbox’ PQB-PHB-PFB300S serie er spesielt designet for denne typen anvendelser. De er bygget rundt en høyeffektiv topologi, har en utforming som er optimalisert for termisk avledning, isolasjon mellom inngang og utgang på minst 3.000VAC, og leverer utgangsspenninger fra 3,3VDC til 48VDC.

Energinettsadministratorer og systemarkitekter som utvikler elektronisk utstyr som er koplet til mikrogrids, er ofte opptatt av energieffektivitet og bruk av direkte omforming fra den 350VDC bussen for spesifikke applikasjoner. I mange tilfeller oppnås spenningsomformingen ved hjelp av ettrinns, modulbaserte HVDC/DC omformere som stepper ned busspenningen til lasten. Det samme skjer nå med den siste generasjonen datasentre, noe som øker energiutnyttelsen ved reduksjon av krafttap gjennom overgang fra AC-distribusjon til HVDC. Høyspennings DC-distribusjon er også meget vanlig i elektriske kjøretøy som for eksempel brukes innen gruvedrift og tunnelgraving. Disse krever fullstendig innkapslede kraftmoduler som er i stand til å operere innenfor et stort temperaturområde, og ned til -40 grader C. Det er nettopp slike applikasjoner PRBX PQB-PHB-PFB300S HVDC/DC omformerserie er designet for.

For å kunne tilby en løsning for enhver applikasjon som drives fra en høyspent buss, inkluderer PRBX PQB-PHB-PFB300S serien fire effektnivåer (150, 300, 600 og 750W) i tre industristandard kapslingsformat og fotavtrykk; kvart-, halv- og full-blokk.

Den 150W PQB150-300S er pakket i et kvartblokk format, har en inngangsspenning fra 180VDC til 425VDC og tilbyr sju ulike utgangsspenninger; 3,3VDC/30A, 5,0VDC/30A, 12VDC/12,5A, 15VDC/10A, 24VDC/6,3A, 28VDC/5,4A og 48VDC/3,2A. Typisk effektivitet er 89%.

PHB300-300S er en halvblokk, 300W versjon med inngangsspenninger fra 180VDC til 425VDC og tilbyr fem ulike utgangsspenninger, på 5VDC/60A, 12VDC/25A, 24VDC/12,5A, 28VDC/10,7A og 48VDC/6,25A. Typisk effektivitet er 89%.

PFB600-300S er full-blokk, 600W moduler med inngangsspenning fra 200VDC til 400VDC og som gir fire ulike utgangsspenninger; 5VDC/80A, 12VDC/50A, 24VDC/25A, og 48VDC/12,5A. Typisk effektivitet er 89% og opp til 91% for modulene med 24 og 48VDC utganger. Enhetene har også aktiv strømdeling, for redundans eller ekstra effekt.

De 750W PFB750-300S full-blokk modulene kan opereres med et inngangsområde fra 200VDC til 425VDC og er tilgjengelige med seks ulike utgangsspenninger; 12VDC/62,5A, 15VDC/50A, 24VDC/31,2A, 28VDC/26,7A, 36VDC/20,8A og 48VDC/15,6A. Typisk effektivitet er 90%, og produktene inkluderer aktiv strømdeling.

PFB600-300S og PFB750-300S har et trim-område på utgangen på 60-110%, som åpner for å bruke modulene som konstant strømkilde eller som en ekstra batterilader.

PQB-PHB-PFB300S-serien er utviklet for bruk i industrielle miljø, og kan benyttes innen et stort temperaturområde, fra -40 til +100 grader C og i 95% ikke-kondenserende relativ fuktighet. Modulenes termiske nedkoplingsfunksjon er satt opp for å beskytte enhetene når kapslingstemperaturen når 105 grader C.

Alle produkter i PRBX PQB-PHB-PFB300S serien inkluderer underspennings- og overspenningsbeskyttelse og lockout, kontinuerlig kortslutningsbeskyttelse,  strømbegrensning og negativt fjernstyrte ON/OFF typer er tilgjengelige. Utgangsspenningen kan justeres via trimmepinnen, og alle produktene har spenningsføler- og kompenseringspinner.

Produktene er innkapslet i et plasthus med en baseplate av aluminium for å øke kjøling  og varmeavledning. Samtlige enheter opererer med en fast svitsjefrekvens og inkluderer inngangsfiltre (Pi- eller C-typer).

I henhold til krav for applikasjoner med HVDC busspenning, har alle produktene en isolasjon fra inngang til utgang på minst 3.000VAC. Isolasjonen fra inngang til kapsling er 2.500VAC og fra utgang til kapsling på 500VAC. Isolasjonsmotstanden er minimum 10^7 (10 i 7. potens) ohm.

PRBX PQB-PHB-PFB300S serien møter kravene i standardene UL60950-1, EN60950-1 og IEC60950-1, samt CE merke 2014/30/EU.

For mer informasjon:
Se www.prbx.com
Vennligst kontakt Patrick Le Fèvre, Chief Marketing and Communications Officer
+46 (0) 158 703 00
marcom@prbx.com

Om Powerbox
Powerbox ble etablert i 1974, har hovedkvarter i Sverige og lokale virksomheter i 15 land på fire kontinenter, og betjener kunder over hele verden. Vi fokuserer på fire hovedmarkeder - industri, medisin, jernbane, transport og forsvar – der selskapet utvikler og markedsfører kraftomformingssystemer med høy kvalitet for krevende applikasjoner. Vårt formål er å bruke vår ekspertise til å styrke kundenes konkurranseevne ved å møte deres kraftbehov fullt og helt. Alle aspekter ved vår virksomhet er konsentrert om det målet, fra design av de avanserte komponentene som inngår i våre produkter, til vår kundeservice. Powerbox er anerkjent for tekniske innovasjoner som reduserer energiforbruket, og for selskapets evne til å håndtere hele produktlivssyklusen, og minimalisere den miljømessige påvirkningen. 

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia