Powerbox slutter seg til FNs Global Compact Initiative

Powerbox, en av Europas største produsenter av kraftforsyninger, og en ledende drivkraft innen optimalisering av kraftløsninger for krevende anvendelser gjennom fire tiår, og aktivt engasjert i utvikling av bærekraftige kraftløsninger, har underskrevet de Forente Nasjoners “Global Compact”, verdens største  initiativ for samfunnsansvar. Således forplikter Powerbox seg til å støtte og promotere Compact-initiativets 10 prinsipper innenfor områdene menneskerettigheter, arbeid, miljø og antikorrupsjon.

Powerbox’ miljø-,  sosial- og styrings- (ESG) engasjement starter med selskapets verdisystem og en prinsipiell tilnærming til å drive forretninger.  Dette betyr å operere på måter som – minst – møter fundamentale ansvar innenfor menneskerettigheter, arbeid, miljø og antikorrupsjon. Ved å integrere prinsippene til Global Compact i Powerbox strategier, retningslinjer og prosedyrer, og etablere en integritetskultur, opprettholder selskapet ikke bare sitt grunnleggende ansvar overfor menneskene og planeten, men sår også frø med tanke på langsiktig, bærekraftig suksess.

“Fremtiden handler om energi. Elektrisk energi utgjør en energieffektiv infrastruktur sopm vi kan bygge løsninger for fremtidige generasjoner på. Vi støtter alt fra bærekraftig transport og automatisering til morgendagens helsetjenester.” sier Martin Sjöstrand, Powerbox’ C.E.O. “Å slutte seg til FNs Global Compact gjenspeiler Powerbox’ engasjement for å akselerere overgangen til en bærekraftig fremtid ved å løse energiutfordringer innenfor utvalgte områder.”

Powerbox setter miljøet og bærekraftig utvikling i første rekke innenfor alle aktiviteter. I selskapets produktutvikling, produksjon, leveranser, sourcing og operasjoner implementerer det fortløpende teknologier og prosesser som reduserer energiforbruk og andre miljøpåvirkninger.

“Vårt løfte er at vi skal opptre som en god global borger, og aktivt bidra til å skape en bedre felles fremtid på alle måter, med fokus på miljømessige, sosiale og ledelsesrelaterte aspekter,” sier Patrick Le Fèvre, C.M.C.O og Powerbox’ Bærekraftsambassadør. “I måten vi arbeider på har vi endret vår fremtreden og har implementert, fra det svært komplekse til det enkle, aktiviteter for å redusere vår miljømessige påvirkning, og for å bidra til et bærekraftig samfunn.”

De Ti Prinsippene for FNs Global Compact
FNs Global Compacts Ti Prinsipper er utledet fra: Verdenserklæringen om menneskerettigheter, Den Internasjonale Arbeiderorganisasjons Deklarasjon om Grunnleggende Prinsipper og Rettigheter på Arbeid, the Rio-Erklæringen om Miljø og Utvikling, samt FNs Konvensjon mot Korrupsjon.
https://www.unglobalcompact.org/

For mer informasjon:
Se www.prbx.com
Vennligst kontakt Patrick Le Fèvre, Chief Marketing and Communications Officer
+46 (0) 158 703 00
marcom@prbx.com

Om Powerbox
Powerbox ble etablert i 1974, har hovedkvarter i Sverige og lokale virksomheter i 15 land på fire kontinenter, og betjener kunder over hele verden. Vi fokuserer på fire hovedmarkeder - industri, medisin, jernbane, transport og forsvar – der selskapet utvikler og markedsfører kraftomformingssystemer med høy kvalitet for krevende applikasjoner. Vårt formål er å bruke vår ekspertise til å styrke kundenes konkurranseevne ved å møte deres kraftbehov fullt og helt. Alle aspekter ved vår virksomhet er konsentrert om det målet, fra design av de avanserte komponentene som inngår i våre produkter, til vår kundeservice. Powerbox er anerkjent for tekniske innovasjoner som reduserer energiforbruket, og for selskapets evne til å håndtere hele produktlivssyklusen, og minimalisere den miljømessige påvirkningen. 

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker