Om oss

Preem er Sveriges største oljeselskap . Vår visjon er å lede transformasjonen mot et bærekraftig samfunn. Våre to raffinerier er blant de mest moderne og miljøvennlige i Europa, med en raffineringskapasitet på over 18 millioner kubikkmeter per år. Våre aktiviteter omfatter produksjon, salg, distribusjon, handel og forsyning. Vi foredler og selger bensin, diesel, fyringsolje og fornybare drivstoff til bedrifter og privatpersoner. Mer enn 80 prosent av produksjonen eksporteres. Vi har også et landsdekkende servicenettverk over 520 fyllestasjoner for privat og kommersiell trafikk. Preem AB har over 1500 ansatte, hvorav 950 arbeidet ved raffineriene. For 2020 var Preems omsetning 68,2 milliarder.

Abonner